Πληροφορίες δημιουργών

Το phpMyAdmin είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, επομένως καλείστε να συμβάλλετε. Πολλά εξαιρετικά άρθρα έχουν γραφτεί από άλλα άτομα· και εσείς επίσης μπορείτε να βοηθήσετε στο να καταστήσετε το phpMyAdmin ένα χρήσιμο εργαλείο.

Μπορείτε να ελέγξετε όλους τους τρόπους συμβολής στο τμήμα συμβολής (contribute section) στην ιστοσελίδα μας.