Απαιτήσεις

Διακομιστής ιστού

Since phpMyAdmin’s interface is based entirely in your browser, you’ll need a web server (such as Apache, nginx, IIS) to install phpMyAdmin’s files into.

PHP

 • You need PHP 7.2.5 or newer, with session support, the Standard PHP Library (SPL) extension, hash, ctype, and JSON support.
 • The mbstring extension (see mbstring) is strongly recommended for performance reasons.
 • Για υποστήριξη αποστολής αρχείων ZIP, χρειάζεστε την επέκταση zip της PHP.
 • Χρειάζεστε υποστήριξη GD2 στην PHP για εμφάνιση των εσωτερικών μικρογραφιών των JPEGs («image/jpeg: εσωτερικά») με την αρχική τους αναλογία.
 • When using the cookie authentication (the default), the openssl extension is strongly suggested.
 • To support upload progress bars, see 2.9 Seeing an upload progress bar.
 • To support XML and Open Document Spreadsheet importing, you need the libxml extension.
 • To support reCAPTCHA on the login page, you need the openssl extension.
 • To support displaying phpMyAdmin’s latest version, you need to enable allow_url_open in your php.ini or to have the curl extension.

Βάση δεδομένων

phpMyAdmin supports MySQL-compatible databases.

 • MySQL 5.5 ή νεότερη
 • MariaDB 5.5 ή νεότερη

Web browser

To access phpMyAdmin you need a web browser with cookies and JavaScript enabled.

You need a browser which is supported by Bootstrap 4.5, see <https://getbootstrap.com/docs/4.5/getting-started/browsers-devices/>.

Άλλαξε στην έκδοση 5.2.0: You need a browser which is supported by Bootstrap 5.0, see <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/browsers-devices/>.