Діаграми

Нове в версії 3.4.0.

Починаючи з версії 3.4.0 phpMyAdmin, ви можете легко створювати діаграми із запиту SQL, натиснувши посилання «Відображати діаграму» в області «Операції з результатами запитів».

_images/query_result_operations.png

З’явиться рівневе вікно «Відображати діаграму», в якому ви можете налаштувати діаграму з наступними параметрами.

 • Chart type: Allows you to choose the type of chart. Supported types are bar charts, column charts, line charts, spline charts, area charts, pie charts and timeline charts (only the chart types applicable for current series selection are offered).
 • Ось X: дозволяє вибрати поле для основної осі.
 • Серія: дозволяє вибирати серії для діаграми. Ви можете вибрати кілька серій.
 • Назва: Дозволяє вказати заголовок для діаграми, яка відображається над діаграмою.
 • Мітки на осі X та осі Y: Дозволяє вказати мітки для осей.
 • Start row and a number of rows: Allows generating charts only for a specified number of rows of the results set.
_images/chart.png

Реалізація графіків

Графіки в phpMyAdmin виводяться за допомогою jqPlot jQuery бібліотеки.

Приклади

Кругова діаграма

Результати запитів для простої кругової діаграми можуть бути створені за допомогою:

SELECT 'Food' AS 'expense',
  1250 AS 'amount' UNION
SELECT 'Accommodation', 500 UNION
SELECT 'Travel', 720 UNION
SELECT 'Misc', 220

І результат цього запиту:

expense amount
Food 1250
Accommodation 500
Travel 720
Misc 220

Виберіть expense як ось X та amount у серії:

_images/pie_chart.png

Бар і стовпці діаграми

Обидва бар діаграм та стовпці діаграм підтримують накладення. Вибравши один з цих типів, буде показано прапорець, щоб вибрати накладення.

Результати запиту для простого бару або стовпців діаграми можуть бути згенеровані:

SELECT
  'ACADEMY DINOSAUR' AS 'title',
  0.99 AS 'rental_rate',
  20.99 AS 'replacement_cost' UNION
SELECT 'ACE GOLDFINGER', 4.99, 12.99 UNION
SELECT 'ADAPTATION HOLES', 2.99, 18.99 UNION
SELECT 'AFFAIR PREJUDICE', 2.99, 26.99 UNION
SELECT 'AFRICAN EGG', 2.99, 22.99

І результат цього запиту:

title rental_rate replacement_cost
ACADEMY DINOSAUR 0.99 20.99
ACE GOLDFINGER 4.99 12.99
ADAPTATION HOLES 2.99 18.99
AFFAIR PREJUDICE 2.99 26.99
AFRICAN EGG 2.99 22.99

Виберіть назву X-осі та rental_rate і replacement_cost, як серію:

_images/column_chart.png

Фрагментована діаграма

Фрагментовані діаграми корисні для ідентифікації руху однієї чи кількох змінних у порівнянні з іншою змінною.

Використовуючи один і той же набір даних із бару і стовпців діаграм і вибравши replacement_cost як ось X і rental_rate в серії:

_images/scatter_chart.png

Лінійні, сплайн та часові діаграми

Ці діаграми можуть бути використані для ілюстрації тенденцій в базових даних. Сплайн-діаграми креслять плавні лінії в той час як часові діаграми креслять вісь X, беручи до уваги інтервал між датами/часом.

Результати запитів для простої лінійної, сплайн або часової діаграми можна створити за допомогою:

SELECT
  DATE('2006-01-08') AS 'date',
  2056 AS 'revenue',
  1378 AS 'cost' UNION
SELECT DATE('2006-01-09'), 1898, 2301 UNION
SELECT DATE('2006-01-15'), 1560, 600 UNION
SELECT DATE('2006-01-17'), 3457, 1565

І результат цього запиту:

date revenue cost
2016-01-08 2056 1378
2006-01-09 1898 2301
2006-01-15 1560 600
2006-01-17 3457 1565
_images/line_chart.png _images/spline_chart.png _images/timeline_chart.png