Глосарій

З Вікіпедії, вільної енциклопедії

.htaccess

ім’я за замовчуванням конфігураційного файлу на рівні каталогу Apache.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess>

ACL
Access Control List
Blowfish

a keyed, symmetric block cipher, designed in 1993 by Bruce Schneier.

Браузер

програмний додаток, який дає користувачеві можливість відображати та взаємодіяти з текстом, зображеннями та іншою інформацією, яка зазвичай розміщується на веб-сторінці вебсайту в World Wide Web.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser>

bzip2

a free software/open-source data compression algorithm and program developed by Julian Seward.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2>

CGI

Common Gateway Interface is an important World Wide Web technology that enables a client web browser to request data from a program executed on the web server.

Журнал змін

журнал або звіт про зміни, внесені до проєкту.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Changelog>

Клієнт

комп’ютерна система, яка звертається до (дистанційної) служби на іншому комп’ютері певною мережею.

стовпець

набір значень даних особливо простого типу, по одному для кожного рядка таблиці.

пакет інформації, який надсилається сервером на веб-браузер World Wide Web, а потім відправляється назад браузером кожного разу, коли він отримує доступ до цього сервера.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie>

CSV

Значення, розділені комами

DB
дивіться Database
База даних

організована колекція даних.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Database>

Механізм
дивіться Storage Engines
PHP розширення

PHP-модуль, який розширює PHP з додатковою функціональністю.

FAQ

Frequently Asked Questions is a list of commonly asked question and their answers.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/FAQ>

Поле

частина розділених даних/стовпців.

Зовнішній ключ

a column or group of columns in a database row that points to a key column or group of columns forming a key of another database row in some (usually different) table.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_key>

GD

Графічна бібліотека Thomas Boutell та інших для динамічного управління зображеннями.

GD2
дивіться GD
GZip

GZip is short for GNU zip, a GNU free software file compression program.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip>

хост

будь-яка машина, підключена до комп’ютерної мережі, вузол, що має ім’я хоста.

ім’я хоста

the unique name by which a network-attached device is known on a network.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Hostname>

HTTP

Hypertext Transfer Protocol is the primary method used to transfer or convey information on the World Wide Web.

HTTPS

HTTP - з’єднання з додатковими заходами безпеки.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS>

IEC
Міжнародна електротехнічна комісія
IIS

Internet Information Services is a set of internet-based services for servers using Microsoft Windows.

Індекс

функція, яка дозволяє швидко отримати доступ до рядків у таблиці.

IP

«Internet Protocol» is a data-oriented protocol used by source and destination hosts for communicating data across a packet-switched internetwork.

IP-адреса

унікальний номер, який використовують пристрої для ідентифікації та зв’язку між собою в мережі за допомогою стандарту Інтернет-протоколу.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Address>

IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) is the latest revision of the Internet Protocol (IP), designed to deal with the long-anticipated problem of its predecessor IPv4 running out of addresses.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6>

ISAPI

Інтерфейс програми-програмування Internet Server - це API інформаційних служб Інтернету (IIS).

ISP

An Internet service provider is a business or organization that offers users access to the Internet and related services.

ISO

International Standards Organization

Дивись також

ISO organization website

JPEG

найбільш часто використовуваний стандартний метод алгоритму стиснення для фотографічних зображень.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG>

JPG
look at JPEG
Ключ
look at Index
LATEX

a document preparation system for the TeX typesetting program.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX>

Mac

Apple Macintosh - лінія персональних комп’ютерів, спроєктована, розроблена, виготовлена та продана компанією Apple Computer.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh>

macOS

операційна система, яка входить до всіх комп’ютерів Apple Macintosh, які в даний час представленні на споживчому та професійному ринку.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>

mbstring

Функції PHP mbstring забезпечують підтримку мов, представлених багатобайтовими наборами символів, особливо UTF-8.

Якщо у вас виникли проблеми з встановленням цього розширення, зверніться до 1.20 Я отримую помилку про відсутність розширень mysqli і mysql., він містить корисні підказки.

Медіотип

A media type (formerly known as MIME type) is a two-part identifier for file formats and format contents transmitted on the Internet.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Media_type>

MIME

Багатофункціональні розширення Інтернет-пошти є стандартом Інтернету для формату електронної пошти.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/MIME>

модуль

modular extension for the Apache HTTP Server httpd.

mod_proxy_fcgi

an Apache module implementing a Fast CGI interface; PHP can be run as a CGI module, FastCGI, or directly as an Apache module.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mod_proxy>

MySQL

Багатопоточний, багатокористувацький, SQL (Мова Структурованих Запитів) система управління базами даних (СУБД).

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>

MySQLi

покращена MySQL - розширення клієнтського PHP.

Дивись також

PHP manual for MySQL Improved Extension

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/MySQLi>

mysql

MySQL - розширення клієнтського PHP.

OpenDocument

an open standard for office documents.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument>

OS X

look at macOS.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>

PDF

Portable Document Format is a file format developed by Adobe Systems for representing two-dimensional documents in a device-independent and resolution-independent format.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/PDF>

PEAR

Розширення PHP та сховище програм.

Дивись також

PEAR website

Дивись також

Wikipedia page for PEAR

PCRE

Perl-Compatible Regular Expressions is the Perl-compatible regular expression functions for PHP

Дивись також

<https://www.php.net/pcre>

PHP

скорочено «PHP: Гіпертекстовий препроцесор» - відкрите джерело, рефлексивна мова програмування, що використовується в основному для розробки додатків на сервері та динамічного веб-вмісту, а зовсім недавно - більш широкого кола програмних додатків.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/PHP>

порт

з’єднання, за допомогою якого дані надсилаються та приймаються.

первинний ключ

A primary key is an index over one or more fields in a table with unique values for every single row in this table. Every table should have a primary key for easier accessing/identifying data in this table. There can only be one primary key per table and it is named always PRIMARY. In fact, a primary key is just an unique key with the name PRIMARY. If no primary key is defined MySQL will use first unique key as primary key if there is one.

Ви можете створити первинний ключ під час створення таблиці (у phpMyAdmin просто перевірте перемикачі основного ключа для кожного поля, яке ви хочете мати частиною первинного ключа).

Ви також можете додати первинний ключ до існуючої таблиці за допомогою ALTER TABLE або CREATE INDEX (в phpMyAdmin ви можете просто натиснути на „Додати індекс“ на сторінці структури таблиці нижче зазначених полів).

RFC

Запит на коментарі (RFC) - це серія меморандумів, що включає нові дослідження, інновації та методології, що застосовуються до Інтернет-технологій.

RFC 1952

Специфікація формату файлу GZIP версії 4.3

Дивись також

RFC 1952

Рядок (запис, кортеж)

являє собою єдиний, неявно структурований елемент даних у таблиці.

Сервер

комп’ютерна система, яка надає послуги іншим обчислювальним системам по мережі.

Sodium

The Sodium PHP extension.

Дивись також

PHP manual for Sodium extension

Механізмами зберігання

MySQL може використовувати кілька різних форматів для зберігання даних на диску: вони називаються двигунами зберігання або типами таблиці. phpMyAdmin дозволяє користувачеві змінити свій механізм зберігання для певної таблиці за допомогою вкладки операцій.

Загальні типи таблиці - InnoDB та MyISAM, хоча існують деякі інші і можуть бути бажаними в деяких ситуаціях.

гніздо

форма міжпроцесного зв’язку.

SSL

Secure Sockets Layer, (now superseded by TLS) is a cryptographic protocol which provides secure communication on the Internet.

Збережена процедура

підпрограма, доступна для програм, що мають доступ до реляційної системи бази даних

SQL

Мова Структурованих Запитів

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

таблиця

a set of data elements (cells) that is organized, defined and stored as horizontal rows and vertical columns where each item can be uniquely identified by a label or key or by its position in relation to other items.

tar

a type of archive file format, from «Tape Archive».

TCP

Протокол керування передачею - це один з основних протоколів пакету Інтернет-протоколів.

TCPDF

PHP бібліотека для створення файлів PDF.

Дивись також

<https://tcpdf.org/>

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/TCPDF>

тригер

процедурний код, який автоматично виконується у відповідь на певні події на конкретній таблиці або перегляді в базі даних

унікальний ключ
A unique key is an index over one or more fields in a table which has a unique value for each row. The first unique key will be treated as primary key if there is no primary key defined.
URL

Uniform Resource Locator - це послідовність символів, що відповідає стандартному формату, який використовується для посилання на ресурси, такі як документи та зображення в Інтернеті, за їх розташуванням.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/URL>

Веб-сервер

A computer (program) that is responsible for accepting HTTP requests from clients and serving them web pages.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server>

XML

Extensible Markup Language is a W3C-recommended general-purpose markup language for creating special-purpose markup languages, capable of describing many different kinds of data.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/XML>

ZIP

популярне стиснення даних та архівний формат.

Zlib

an open-source, cross-platform data compression library by Jean-loup Gailly and Mark Adler.

Дивись також

<https://en.wikipedia.org/wiki/Zlib>

Content Security Policy

The HTTP Content-Security-Policy response header allows web site administrators to control resources the user agent is allowed to load for a given page.