Úvod

phpMyAdmin je svobodný softwarový nástroj napsaný v PHP, který je určen ke správě databázového serveru MySQL nebo MariaDB. Umožňuje provádět většinu administrativních úkolů včetně vytvoření databáze, spouštění dotazů a přidávání uživatelských účtů.

Podporované funkce

V současné době phpMyAdmin nabízí následující funkce:

 • vytváření, procházení, úprava a odstraňování databází, tabulek, pohledů, sloupců a indexů
 • zobrazení více sad výsledků získaných z dotazů nebo uložených procedur
 • vytváření, kopírování, rušení (zahození), přejmenování a změny databází, tabulek, sloupců a indexů
 • údržba serveru, databází a tabulek s návrhy na konfiguraci serveru
 • provádění, úpravy a přidávání do záložek jakéhokoli SQL výrazu včetně dávkových příkazů
 • nahrání textových souborů do tabulek
 • vytváření [1] a načítání záloh tabulek
 • export [1] dat do různých formátů: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text a Tabulky, Microsoft Word 2000 a LATEX
 • import dat a MySQL struktur ze sešitů OpenDocument a souborů XML, CSV, nebo SQL
 • administrace více serverů
 • přidávání, úpravy a odebírání MySQL uživatelských účtů a jejich oprávnění
 • kontrola referenční integrity v MyISAM tabulkách
 • použití „Query-by-example (QBE)“ (dotaz-podle-vzoru), vytváří komplexní dotazy s automatickým propojením požadovaných tabulek
 • vytvoření PDF grafiky z vašeho návrhu databáze
 • hledání globálně v databázi nebo v její části
 • převedení uložených dat do libovolného formátu pomocí sady předdefinovaných funkcí, jako např. zobrazení dat BLOB jako obrázku nebo odkazu pro stažení
 • sledování změn databází, tabulek a pohledů
 • podpora tabulek a cizích klíčů InnoDB
 • podpora mysqli, vylepšeného rozšíření pro MySQL, viz 1.17 Které verze databází phpMyAdmin podporuje?
 • vytváření, úprava, volání, export a odstranění uložených procedur a funkcí
 • vytváření, úprava, export a odstranění událostí a triggerů
 • komunikace v 80 různých jazycích

Klávesové zkratky

V současné době phpMyAdmin podporuje tyto zkratky:

 • k - Zobrazení konzole
 • h - Přejít na domovskou stránku
 • s - Otevřít nastavení
 • d + s - Přejít na strukturu databáze (Pokud jste na stránce související s databází)
 • d + f - Prohledat databázi (Pokud jste na stránce související s databází)
 • t + s - Přejít na strukturu tabulky (Pokud jste na stránce související s tabulkou)
 • t + f - Prohledat tabulku (Pokud jste na stránce související s tabulkou)
 • backspace - Přejde na starší stránku.

Pár slov o uživatelích

Řada lidí obtížněji chápe koncept správy uživatelů z hlediska phpMyAdmina. Když se uživatel přihlásí do phpMyAdmina, jeho jméno a heslo se předává ke zpracování přímo databázi MySQL. phpMyAdmin nevytváří žádný vlastní seznam uživatelů (kromě toho, že umožňuje manipulovat s informacemi o účtu MySQL). Všichni uživatelé musí být platnými uživateli MySQL.

Poznámky

[1](1, 2) phpMyAdmin can compress (ZIP, GZip or RFC 1952 formats) dumps and CSV exports if you use PHP with Zlib support (--with-zlib). Proper support may also need changes in php.ini.