Sissejuhatus

phpMyAdmin is a free software tool written in PHP that is intended to handle the administration of a MySQL or MariaDB database server. You can use phpMyAdmin to perform most administration tasks, including creating a database, running queries, and adding user accounts.

Toetatud funktsioonid

phpMyAdmin võimaldab hetkel:

 • andmebaaside, tabelite, vaadete, veergude ja indeksite loomist, sirvimist, muutmist ja kustutamist
 • mitme vastustekogumiku kuvamist kasutades salvestatud protseduure või päringuid
 • luua, kopeerida, kustutada, ümber nimetada ja muuta andmebaase, tabeleid, veerge ja indekseid
 • hallata serverit, andmebaase ja tabeleid, lisades veel soovitusi serveri seadistamiseks
 • käivitada, muuta ja lisada järjehoidja igale SQL-lausele, isegi jadapäringutele
 • laadida teksti faile tabelitesse
 • luua [1] ja laadida tabelite tõmmiseid
 • eksportida [1] andmeid erinevates vormindustes: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument tekstidokument ja tabelarvutus, Microsoft Word 2000 ja LATEX
 • importida andmeid ja MySQL struktuure nii OpenDocument tabelarvutusest kui ka XML, CSV ja SQL failidest
 • hallata mitut serverit
 • lisada, muuta ja kustutada MySQLi kasutajaid ja nende õiguseid
 • kontrollida MyISAM tabelites viidete terviklikkust
 • luua PDF graafikat oma andmebaasi kujundusest
 • otsida globaalselt kogu andmebaasist või ainult selle osast
 • muundada salvestatud andmed suvalisse formaati kasutades eelkirjeldatud funktsioone; näiteks kuvades BLOB-andmeid pildi või allalaadimise viidana
 • jälgida muutuseid andmebaasides, tabelites ja vaadetes
 • tuge InnoDB tabelitele ja välisvõtmetele
 • toetab mysqli, parendatud MySQL laiendust, vaata 1.17 Which Database versions does phpMyAdmin support?
 • luua, muuta, käivitada, eksportida ja kustutada salvestatud protseduure ja funktsioone
 • luua, muuta, eksportida ja kustutada sündmuseid ja trigereid
 • suhelda 80. erinevas keeles

Kiirklahvid

phpMyAdmin toetab hetkel järgmiseid kiirklahve:

 • k - Lülita konsool
 • h - Mine avalehele
 • s - Ava häälestus
 • d + s - Mine andmebaasi struktuuri (eeldusel, et asud andmebaasiga seotud lehel)
 • d + f - Otsi andmebaasist (eeldusel, et asud andmebaasiga seotud lehel)
 • t + s - Mine tabeli struktuuri (eeldusel, et asud tabeliga seotud lehel)
 • t + f - Otsi tabelist (eeldusel, et asud tabeliga seotud lehel)
 • backspace - Viib su eelmisele lehele.

Mõni sõna kontodest

Paljudel inimestel on raske aru saada kasutajate halduse põhimõtetest phpMyAdmin’ga. Kui kasutaka logib phpMyAdmin’i, siis see kasutajanimi ja parool edastatakse otse MySQL’le. phpMyAdmin ei teista kontode haldamist ise (välja arvatud MySQL kontode halduse võimaldamine); kõik kontod peavad olemas valiidsed MySQL kontod.

Allviited

[1](1, 2) phpMyAdmin või pakkida tõmmiseid (ZIP, GZip ja RFC 1952 formaatidesse) ja CSV ekspote, kui sa kasutad PHP, millel on Zlib toetatud (“–with-zlib“). Korrektne tugi võib vajada ka muudatusi failis php.ini.