Yer işaretleri

Not

Yer imleri özelliğini kullanmak için phpMyAdmin yapılandırma depolaması’nı yapılandırmanız gerekir.

Yer imlerini depolama

Çalıştırlan herhangi bir sorgu sonuçların görüntülendiği sayfada yer imi olarak işaretlenebilir. Sadece sayfanın en sonunda Bu SQL sorgusunu işaretle etiketli düğmeyi bulacaksınız. Bir yer imini depoladığınız anda, bu sorgu veritabanına bağlantılanır. Bu veritabanı için sorgu kutusunun göründüğü her sayfada aşağı açılır yer imine artık erişebilirsiniz.

Yer imleri içindeki değişkenler

Sorgunun içerisinde, ayrıca değerler için yer tutuculara sahip olabilirsiniz. Bu, sorgu içerisine /* ve */ arasına SQL açıklamaları eklenerek yapılır. Açıklamaların içerisinde [VARIABLE{variable-number}] özel dizgisi kullanılır. SQL açıklamalarından çıkarılan bütün sorgunun kendiliğinden geçerli olmak zorunda olduğunun farkında olun aksi halde bir yer imi olarak saklayamayacaksınız. Ayrıca, ‘VARIABLE’ metninin büyük küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.

Yer imi yürütüldüğünde, sorgu kutusu sayfasındaki Değerler girdi kutuları içine yazılan her şey, depolanan sorgunuzun içindeki /*[VARIABLE{variable-number}]*/ dizgilerini değiştirecek.

Ayrıca, sorgunuz için /*[VARIABLE{variable-number}]*/ dizgisi içerisindeki her şeyin bu şekilde kalacağını ama /**/ karakterlerinin çıkarılacağını hatırlayın. Bu yüzden, Variable 1 girdi kutusuna girdiğiniz VARIABLE1 dizgisinin olduğu sorgunuz içinde:

/*, [VARIABLE1] AS myname */

dizgisinin şuna genişletileceği

, VARIABLE1 as myname

dizgisini kullanabilirsiniz.

Daha karışık bir örnek, diyelim ki şu sorguyu sakladınız:

SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 /* AND Name LIKE '%[VARIABLE1]%' */

Eğer saklanan sorgu için değişken olarak “phpMyAdmin” girmek isterseniz, tam sorgu şu olacaktır:

SELECT Name, Address FROM addresses WHERE 1 AND Name LIKE '%phpMyAdmin%'

/**/ yapısının içerisinde**BOŞLUKLARIN OLMAYACAĞINI UNUTMAYIN**. Buraya girilen herhangi bir boşluk sorgunuza daha sonra üstelik boşluk olarak eklenecektir ve özellikle “LIKE ‘’” ifadesi içerisinde değişken genişletmesi kullanıldığında beklenmedik sonuçlara yol açabilir.