Kullanıcı yönetimi

Kullanıcı yönetimi, MySQL sunucusuna bağlanmak için izin verilen kullanıcıları ve her veritabanı üzerinde sahip oldukları izinleri denetleme sürecidir. phpMyAdmin, kullanıcı adını ve parolayı MySQL üzerine geçirsede, sonrasında kullanıcıya belirli bir eylemi gerçekleştirmesi için izin verilip verilmediğini belirleyen, kullanıcı yönetimi ile baş edemez. phpMyAdmin içinde, yöneticiler kullanıcıları oluşturma, varolan kullacıları görüntüleme ve düzenleme, ve kullanıcıları kaldırma üzerine tam denetime sahiptir.

phpMyAdmin içinde kullanıcı yönetimi, ana sayfadan Kullanıcı hesapları sekmesi aracılığıyla denetlenir. Kullanıcılar oluşturulabilir, düzenlenebilir ve kaldırılabilir.

Yeni bir kullanıcı oluşturma

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için Kullanıcı hesapları sayfasının en altında yandaki Kullanıcı hesabı ekle bağlantısına tıklayın (“süper kullanıcı” olmak zorundasınız, örn. “root” kullanıcısı). Kullanıcıyı belirli gereksinimlerinize yapılandırmak için metin kutuları ve aşağı açılan menüleri kullanın. Ondan sonra bu kullanıcı için bir veritabanı oluşturup oluşturmamayı ve belirli genel yetkileri verip vermemeyi seçebilirsiniz. Bir kere kullanıcıyı oluşturdunuz mu (Git düğmesine tıklayarak), belirli bir veritabanına bu kullanıcının izinlerini tanımlayabilirsiniz (bu durumda genel yetkileri vermeyin). Genelde, kullanıcıların (KULLANIM dışında) herhangi bir genel yetkiye ihtiyacı yoktur, sadece kendi belirli veritabanı için izinlere ihtiyacı vardır.

Varolan bir kullanıcıyı düzenleme

Varolan bir kullanıcıyı düzenlemek için basitçe Kullanıcı hesapları sayfasında bu kullanıcının sağındaki kalem simgesine tıklayın. Ondan sonra genel ve veritabanına özel yetkilerini düzenleyebilir, parolalarını değiştirebilir veya yeni bir kullanıcıya bu yetkileri bile kopyalayabilirsiniz.

Bir kullanıcıyı silme

Kullanıcı hesapları sayfasından, kaldırmak istediğiniz kullanıcı için, aynı zamanda aynı adda (varsa) herhangi bir veritabanını da kaldırıp kaldırmayacağınızı seçmek için onay kutusunu işaretleyin ve Git’e tıklayın.

Belirli bir veritabanı için kullanıcıya yetkileri atama

Kullanıcılar, kullanıcı kaydı (ana sayfadaki Kullanıcı hesapları bağlantısından) düzenlenerek veritabanlarına atanır. Eğer verilen bir tablo için belirli bir biçimde kullanıcı oluşturuyorsanız, önce (genel yetkileri olmadan) kullanıcıyı oluşturmak zorundasınız ve ondan sonra geri dönmek ve tek tek tabloya tablo ve yetkileri eklemek için bu kullanıcıyı düzenlemek zorundasınız.

Yapılandırılabilir menüler ve kullanıcı grupları

$cfg['Servers'][$i]['users'] ve $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] parametrelerini etkinleştirerek, phpMyAdmin gezinti içinde kullanıcıların ne göreceğini özelleştirebilirsiniz.

Uyarı

Bu özellik sadece kullanıcının gördüğünü sınırlar, hala tüm işlevleri kullanabilirler. Bu yüzden bu bir güvenlik sınırlaması olarak görülemez. Kullanıcıların yapabildiklerini sınırlamak isterseniz, bunu elde etmek için MySQL yetkilerini kullanın.

Bu özelliğin etkinleştirilmesi ile Kullanıcı hesapları yönetim arayüzü, her grubun ne göreceğini (aşağıdaki resme bakın) tanımlayabildiğiniz ve ondan sonra her kullanıcıyı bu gruplardan birine atayabildiğiniz Kullanıcı grupları yönetimi için ikinci bir sekme kazanır. Kullanıcılar, phpMyAdmin’in sağladığı tüm özellikler altında boğulmuş deneyimsiz kullanıcılar için yararlı olabilir basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile sunulacaktır.

_images/usergroups.png