İlişkiler

phpMyAdmin, mevcut olduğunda MySQL-yerel (InnoDB) yöntemleri kullanarak ve gerektiğinde özel sadece phpMyAdmin özelliklerine başvurarak ilişkilere (dış anahtarlara benzer) izin verir. Bu ilişkileri düzenlemenin iki yolu vardır, ilişki görünümü ve sürükle-ve-bırak tasarımcı ile – ikisi de bu sayfada açıklanır.

Not

Sadece phpMyAdmin ilişkilerini kullanmak için phpMyAdmin yapılandırma depolaması’nı yapılandırmanız gerekir.

Teknik bilgi

Şu anda yerel olarak ilişkileri destekleyen tek MySQL tablo türü InnoDB’dir. Bir InnoDB tablosu kullanırken, phpMyAdmin, veritabanına hangi uygulama erişirse erişsin MySQL tarafından zorlanacak olan gerçek InnoDB ilişkileri oluşturacak. Herhangi bir diğer tablo türü söz konusu olduğunda, phpMyAdmin ilişkileri dahili olarak uygular ve bu ilişkiler herhangi bir diğer uygulamaya uygulanmaz.

İlişki görünümü

Çalışır vaziyette olması için önce düzgün olarak [[pmadb|pmadb]] oluşturmak zorundasınız. Bir kez bu kuruldu mu, bir tablonun “Yapı”sı sayfasını seçin. Tablo tanımının altında “İlişki görünümü” adında bir bağlantı gösterilir. Eğer bu bağlantıya tıklarsanız, herhangi bir (çoğu) alan için başka bir tabloda bir bağlantı oluşturmanızı sağlayan bir sayfa gösterilecektir. Burada sadece BİRİNCİL ANAHTARLAR gösterilir, bu yüzden başvurduğunuz alan görünmüyorsa, büyük olasılıkla yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. En alttaki aşağı açılır menü bir kayıt adı olarak kullanılacak alandır.

İlişki görünümü örneği

_images/pma-relations-relation-view-link.png _images/pma-relations-relation-link.png

Diyelim kategorilere sahipsiniz ve bağlantılar ve bir kategori birkaç bağlantı içerebilir. Tablo yapınız böyle bir şey olacaktır:

  • category.category_id (benzersiz olmak zorunda)
  • category.name
  • link.link_id
  • link.category_id
  • link.uri.

link tablosu için ve category_id alanı için ilişki görünümü (tablo yapısı altında) sayfasını açın, asıl kayıt olarak category.category_id seçin.

Eğer şimdi bağlantı tablosuna gözatıyorsanız, category_id alanı, düzgün kategori kaydı için tıklanabilir hiper bağlantı olacaktır. Ancak tüm görüdüğünüz sadece category_id ‘dir, kategorinin adı değildir.

_images/pma-relations-relation-name.png

Bunu düzeltmek için category tablosunun ilişki görünümünü açın ve en alttaki aşağı açılır menüde “adı” seçin. Eğer şimdi tekrar bağlantı tablosuna gözatarsanız ve category_id hiper bağlantısı üzerine fareyi getirirseniz, ilgili kategoriden gelen değer araç ipucu olarak gösterilecektir.

_images/pma-relations-links.png

Tasarımcı

Tasarımcı özelliği phpMyAdmin ilişkilerini oluşturmanın, düzenlemenin ve görüntülemenin grafiksel bir yoludur. Bu ilişkiler, phpMyAdmin’in ilişki görünümünde oluşturulanları ile uyumludur.

Bu özelliği kullanmak için düzgün yapılandırılmış phpMyAdmin yapılandırma depolaması’na ihtiyacınız var ve $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] yapılandırmış olmak zorundasınız.

Tasarımcı’yı kullanmak için veritabanının yapı sayfasını seçin, ondan sonra Tasarımcı sekmesini arayın.

Görünümü PDF içine aktarmak için önce PDF sayfalarnı oluşturmak zorundasınız. Tasarımcı, tabloların nasıl görüntüleneceğine ilişkin düzeni oluşturur. Son olarak görünümü dışa aktarmak için bunu bir PDF sayfası ile oluşturmak ve tasarımcı ile oluşturduğunuz düzeninizi seçmek zorundasınız.