Çizelgeler

3.4.0 sürümüyle geldi.

phpMyAdmin 3.4.0 sürümünden bu yana, çizelgeleri “Sorgu sonuçları işlemleri” alanındaki “Çizelgeyi görüntüle” bağlantısına tıklayarak bir SQL sorgusundan kolayca oluşturabilirsiniz.

_images/query_result_operations.png

Aşağıdaki seçenekler ile çizelgeyi özelleştirebildiğiniz bir “Çizelgeyi görüntüle” pencere katmanı gösteriliyor.

 • Çizelge türü: Çizelge türünü seçmenizi sağlar. Çubuk çizelgeler, sütun çizelgeler, çizgi çizelgeler, eğri çizelgeler, alan çizelgeler, dilim çizelgeler ve zaman çizelgesi çizelgeler (sadece şu anki seri seçimi için uygulanabilir çizelge türleri sunulur) desteklenen türlerdir.
 • X ekseni: Ana eksen için alanı seçmenizi sağlar.
 • Seri: Çizelge için seri seçmenizi sağlar. Birden fazla seri seçebilirsiniz.
 • Başlık: Yukarıdaki çizelgede görüntülenen çizelge için bir başlık belirlemeyi sağlar.
 • X ekseni ve Y ekseni etiketleri: Eksenler için etiketleri belirlemeyi sağlar.
 • Başlangıç satırı ve satır sayısı: Sonuçlar kümesinin belirli bir satır sayısı için sadece çizelgeleri oluşturmayı sağlar.
_images/chart.png

Çizelge uygulanması

phpMyAdmin içinde çizelgeler jqPlot jQuery kütüphanesi kullanılarak çizilir.

Örnekler

Dilim çizelge

Basit bir dilim çizelge için sorgu sonuçları şununla oluşturulabilir:

SELECT 'Food' AS 'expense',
  1250 AS 'amount' UNION
SELECT 'Accommodation', 500 UNION
SELECT 'Travel', 720 UNION
SELECT 'Misc', 220

Ve bu sorgunun sonucu:

expense amount
Food 1250
Accommodation 500
Travel 720
Misc 220

X ekseni ve seri içinde miktar olarak gider seçimi:

_images/pie_chart.png

Çubuk ve sütun çizelge

Hem çubuk çizelgeler hem de sütun çizelgeler istiflemeyi destekler. Bu türlerden birinin seçilmesi üzerine istiflemeyi seçmek için bir onay kutusu görüntülenir.

Basit bir çubuk ve sütun çizelge için sorgu sonuçları şununla oluşturulabilir:

SELECT
  'ACADEMY DINOSAUR' AS 'title',
  0.99 AS 'rental_rate',
  20.99 AS 'replacement_cost' UNION
SELECT 'ACE GOLDFINGER', 4.99, 12.99 UNION
SELECT 'ADAPTATION HOLES', 2.99, 18.99 UNION
SELECT 'AFFAIR PREJUDICE', 2.99, 26.99 UNION
SELECT 'AFRICAN EGG', 2.99, 22.99

Ve bu sorgunun sonucu:

title rental_rate replacement_cost
ACADEMY DINOSAUR 0.99 20.99
ACE GOLDFINGER 4.99 12.99
ADAPTATION HOLES 2.99 18.99
AFFAIR PREJUDICE 2.99 26.99
AFRICAN EGG 2.99 22.99

X ekseni olarak başlık ve seri olarak rental_rate ve replacement_cost seçimi:

_images/column_chart.png

Dağılım çizelge

Dağılım çizelgeler başka bir değişkene nazaran bir veya daha fazla değişkenin hareketinin tanımlanmasında yararlıdır.

Çubuk ve sütun çizelgeler bölümünden aynı veri kümesi kullanımı ve X ekseni olarak replacement_cost ve seri içinde rental_rate seçimi:

_images/scatter_chart.png

Çizgi, eğri ve zaman çizelgesi çizelgeler

Bu çizelgeler temel verilerdeki eğilimleri göstermek için kullanılabilir. Zaman çizelgesi çizelgeler, göz önünde tutulan tarih/saat arasındaki mesafeleri alarak X ekseni çizerken, eğri çizelgeler düzgün çizgiler çizer.

Basit bir çizgi, eğri veya zaman çizelgesi çizelgeleri için sorgu sonuçları şununla oluşturulabilir:

SELECT
  DATE('2006-01-08') AS 'date',
  2056 AS 'revenue',
  1378 AS 'cost' UNION
SELECT DATE('2006-01-09'), 1898, 2301 UNION
SELECT DATE('2006-01-15'), 1560, 600 UNION
SELECT DATE('2006-01-17'), 3457, 1565

Ve bu sorgunun sonucu:

date revenue cost
2016-01-08 2056 1378
2006-01-09 1898 2301
2006-01-15 1560 600
2006-01-17 3457 1565
_images/line_chart.png _images/spline_chart.png _images/timeline_chart.png