İçe ve dışa aktarma

İçe aktar

Verileri içe aktarmak için phpMyAdmin içinde “İçe aktar” sekmesine gidin. Belirli bir veritabanı veya tablo içine verileri aktarmak için veritabanını veya tabloyu “İçe aktar” sekmesine gitmeden önce açın.

Standart İçe ve Dışa aktar sekmesine ek olarak, ayrıca bir SQL dosyasını doğrudan web tarayıcınızdaki phpMyAdmin arayüzüne yerel dosya yöneticisinden sürükleyip ve bırakarak içe aktarabilirsiniz.

Eğer büyük dosyaları içe aktarırken sorunlar yaşıyorsanız, lütfen bakınız 1.16 Büyük döküm dosyalarını gönderemiyorum (bellek, HTTP ya da zaman aşımı sorunları)..

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak içe aktarabilirsiniz:

Form tabanlı gönderme

Herhangi bir desteklenen biçim ile kullanılabilir, ayrıca (b|g)zipped dosyaları, örn., mydump.sql.gz .

Form tabanlı SQL Sorgusu

Geçerli SQL dökümleri ile kullanılabilir.

Gönderme dizinini kullanarak

phpMyAdmin’in yüklü olduğu web sunucunuzda bir gönderme dizini belirleyebilirsiniz, dosyanızı bu dizin içine gönderdikten sonra phpMyAdmin’in içe aktarma ileti kutusunda bu dosyayı seçebilirsiniz, bakınız $cfg['UploadDir'].

phpMyAdmin birkaç çeşitli yaygın olarak kullanılan biçimlerden içe aktarabilir.

CSV

Hesap tabloları ya da çeşitli diğer programlar tarafından dışa/içe aktarmak için sıklıkla kullanılan virgülle ayrılmış değerler biçimi.

Not

‘AUTO_INCREMENT’ alanına sahip tabloda bir CSV dosyasından bir tabloya veriyi içe aktarırken, CSV alanındaki her kayıt için ‘AUTO_INCREMENT’ değeri ‘0’ (sıfır) olarak yapılır. Bu, ‘AUTO_INCREMENT’ alanını doğru olarak yerleştirmeyi sağlar.

Artık sunucu veya veritabanı seviyesinde bir CSV dosyasını içe aktarmak mümkündür. CSV dosyasını içe aktarmak için bir tablo oluşturmak yerine, en uygun bir yapıya sizin için karar verilecektir ve bunun yerine, veriler bunun içine aktarılacaktır. Tüm diğer özellikler, gereksinimler ve sınırlamalar önceden olduğu gibidir.

VERİ YÜKLE kullanarak CSV

CSV ile benzerdir, sadece dahili MySQL ayrıştırıcısı kullanarak ve phpMyAdmin’inki de değil.

ESRI Şekil Dosyası

ESRI şekil dosyası veya basitçe bir şekil dosyası, coğrafi bilgi sistemleri yazılımı için popüler bir jeo-uzamsal vektör verisi biçimidir. Esri ve diğer yazılım ürünleri arasında veri birlikte çalışabilirliği için bir (çoğunlukla) açık belirtim olarak Esri tarafından geliştirildi ve düzenlendi.

MedyaViki

phpMyAdmin (4.0 veya sonraki sürümü) tarafından içe aktarılabilen, MedyaViki dosyaları, aynı zamanda şimdi de içe aktarılabilir. Bu, Vikipedi tarafından tabloları görüntülemek için kullanılan biçimdir.

OpenDocument Hesap Tablosu (ODS)

Bir veya daha fazla hesap tablosu içeren OpenDocument çalışma kitapları artık doğrudan içe aktarılabilir.

ODS hesap tablosu içe aktarılırken, hesap tablosu, içe aktarmayı mümkün olduğunca basit yapmak için belirli bir şekilde adlandırılmak zorundadır.

Tablo adı

İçe aktarma sırasında, phpMyAdmin tablo adı olarak sayfa adını kullanır; varolan tablo adınız (veya oluşturmak istediğiniz tablo, hızlı bir şekilde İşlemler sekmesinden yeni tabloyu yeniden adlandırabildiğinizden beri bu daha az ilgilendirse de) ile eşleşmesi için hesap tablosu programınızdaki sayfayı yeniden adlandırmalısınız.

Sütun adları

Ayrıca, hesap tablosunun ilk satırını sütun adları olan bir başlık (bu, hesap tablonuzun üst kısmına yeni bir satır ekleyerek yapılabilir) yapmalısınız. İçe aktarma ekranında iken, “Dosyanın ilk satırı tablo sütun adlarını içeriyor;” için onay kutusunu seçin, bu şekilde yeni içe aktarılan verileriniz uygun sütunlara gidecek.

Not

Formüller ve hesaplamalar değerlendirilmeyecektir, daha doğrusu, en son kayıttan değerleri yüklenecektir. Lütfen hesap tablosundaki tüm değerleri içe aktarmadan önce gerektiği gibi olduğundan emin olun.

SQL

SQL, veri üzerinde herhangi bir değiştirme yapmak için kullanılabilir, ayrıca yedeklenen verileri geri yüklemek için yararlıdır.

XML

phpMyAdmin tarafından dışa aktarılan XML dosyaları (3.3.0 veya sonraki sürüm) artık içe aktarılabilir. Yapılar (veritabanlar, tablolar, görünümler, tetikleyiciler, vb.) ve/veya veriler dosyanın içeriklerine bağlı olarak oluşturulacaktır.

Desteklenen xml şemaları henüz bu vikide belgelenmedi.

Dışa aktar

phpMyAdmin, yaygın olarak kullanılan çeşitli biçimlerde yerel diskinizdeki (veya özel bir web sunucusu $cfg['SaveDir'] klasörü) metin dosyaları (hatta sıkıştırılmış) içine aktarabilir:

CodeGen

NHibernate dosya biçimi. Planlanan sürümler: Java, Hibernate, PHP PDO, JSON, vb. Bu yüzden ön geçici adı codegen’dir.

CSV

Hesap tabloları ya da çeşitli diğer programlar tarafından dışa/içe aktarmak için sıklıkla kullanılan virgülle ayrılmış değerler biçimi.

Microsoft Excel için CSV

Bu sadece Microsoft Excel’in çoğu İngilizce sürümleri içine aktarılabilen önceden yapılandırılmış CSV içe aktarma sürümüdür. Bazı yerelleştirilmiş sürümler (“Türkçe” gibi), alan ayıracı olarak “,” yerine “;” bekler.

Microsoft Word 2000

Eğer Microsoft Word 2000 veya daha yenisini kullanıyorsanız (veya OpenOffice.org gibi uyumlusunu), bu dışa aktarmayı kullanabilirsiniz.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation - JavaScript Nesne Gösterimi) hafif bir veri değişim biçimidir. İnsanlar için okuması ve yazması kolay ve makineler için ayrıştırması ve oluşturması kolaydır.

4.7.0 sürümünde değişti: Oluşturulan JSON yapısı geçerli JSON verisi üretmek için phpMyAdmin 4.7.0 sürümünde değiştirildi.

Oluşturulan JSON, aşağıda öznitelikleri olan nesnelerin listesidir:

type

Verilen nesnenin türü, şunlardan biri olabilir:

header
Açıklama içeren dışa aktarma başlığı ve phpMyAdmin sürümü.
database
Veritabanının adını içeren, bir veritabanı işaretleyici başlangıcı.
table
Tablo verisi dışa aktarma.
version

header type olarak kullanılır ve phpMyAdmin sürümünü gösterir.

comment

İsteğe bağlı metinsel açıklama.

name

Nesne adı - type dayalı ya tablo ya da veritabanı.

database

table type için veritabanı adı.

data

table type için tablo içeriği.

Örnek çıktı:

[
  {
    "comment": "Export to JSON plugin for PHPMyAdmin",
    "type": "header",
    "version": "4.7.0-dev"
  },
  {
    "name": "cars",
    "type": "database"
  },
  {
    "data": [
      {
        "car_id": "1",
        "description": "Green Chrysler 300",
        "make_id": "5",
        "mileage": "113688",
        "price": "13545.00",
        "transmission": "automatic",
        "yearmade": "2007"
      }
    ],
    "database": "cars",
    "name": "cars",
    "type": "table"
  },
  {
    "data": [
      {
        "make": "Chrysler",
        "make_id": "5"
      }
    ],
    "database": "cars",
    "name": "makes",
    "type": "table"
  }
]

LaTeX

Eğer tablo verilerini veya yapıyı LaTeX içine gömmek istiyorsanız, bu sizin için doğru seçimdir.

LaTeX, yüksek dizgisel kaliteli bilimsel ve matematiksel belgeler üretmek için çok uygun bir dizim sistemidir. Ayrıca kitapları tamamlamak için basit harflerden diğer belgeleri her türlü üretmek için uygundur. LaTeX, biçimlendirme motoru olarak TeX kullanır. Kapsamlı TeX Arşivi Ağı üzerinde TeX and LaTeX hakkında daha fazla bilgi edinin, ayrıca od TeX kısa açıklamasına bakın.

Çıktı, işlenebilir olmadan önce bir LaTeX belgesi içine gömülü olması gerekir, örneğin aşağıdaki belgede:

\documentclass{article}
\title{phpMyAdmin SQL output}
\author{}
\usepackage{longtable,lscape}
\date{}
\setlength{\parindent}{0pt}
\usepackage[left=2cm,top=2cm,right=2cm,nohead,nofoot]{geometry}
\pdfpagewidth 210mm
\pdfpageheight 297mm
\begin{document}
\maketitle

% insert phpMyAdmin LaTeX Dump here

\end{document}

MedyaViki

Hem tablolar hem de veritabanları, tabloları görüntülemek için Vikipedi tarafından kullanılan MedyaViki biçiminde dışa aktarılabilir. Yapıyı, veriyi veya her ikisini de, tablo adları ya da başlıkları dahil olmak üzere dışa aktarabilir.

OpenDocument Hesap Tablosu

Yaygın olarak kabul edilen, hesap tablosu verileri için açık standarttır. LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office veya Google Dokümanlar gibi birçok son hesap tablosu programı bu biçimi işleyebilir.

OpenDocument Metni

Yaygın olarak kabul edilen metin verileri için yeni standarttır. En son kelime işlemciler (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Word, AbiWord veya KWord gibi) bunu işleyebilir.

PDF

Tanıtım amaçları için, düzenlenebilir olmayan PDF sizin için en iyi seçim olabilir.

PHP Dizilimi

Seçilen tablo veya veritabanının içerikleri ile çok boyutlu bir dizilimi tanımlayacak bir php dosyası oluşturabilirsiniz.

SQL

SQL’e aktarmak veritabanınızı geri yükleme için kullanılabilir, böylece yedekleme için yararlıdır.

‘Oluşturulan sorgunun azami uzunluğu’ seçeneği belgesiz olarak görünüyor. Ancak deneyler gösteriyor ki büyük genişlikte EKLEMELERİ bölüyor bu yüzden her biri verilen bayt sayısından (veya karakterlerden?) büyük olmaz. Böylece dosyayı içe aktarırken, büyük tablolar için “‘max_allowed_packet’ bayttan daha büyük bir paket aldınız” hatasından kaçının.

Veri Seçenekleri

Tam eklemeler SQL dökümüne sütun adlarını ekler. Bu parametre dökümünün okunabilirliğini ve güvenilirliğini artırır. Sütun adlarını eklemek dökümün boyutunu artırır, ancak Genişletilmiş eklemeler ile birleştirildiğinde önemsizdir.

Genişletilmiş eklemeler birden çok veri satırını tek bir INSERT sorgusuna birleştirir. Bu, büyük SQL dökümleri için dosya boyutunu önemli ölçüde azaltacaktır, içe aktarıldığında INSERT hızını artırır ve genellikle de önerilir.

Texy!

Texy! biçimlendirme biçimi. Örneğini Texy! tanıtımı sitesinde görebilirsiniz.

XML

Özel komut dosyaları ile kullanmak için kolayca ayrıştırılabilir.

3.3.0 sürümünde değişti: XML şeması kullanımı 3.3.0 sürümünden itibaren değişti

YAML

YAML hem insanlar tarafından okunabilir hem de hesaplama açısından güçlü ( <https://yaml.org> ) olan bir veri serileştirme biçimidir.