Özel Temalar

phpMyAdmin üçüncü taraf temalar için destek ile gelir. İlave temaları <https://www.phpmyadmin.net/themes/> adresindeki web sitemizden indirebilirsiniz.

Yapılandırma

Temalar $cfg['ThemeManager'] ve $cfg['ThemeDefault'] ile yapılandırılır. ./themes/ dizini altında, pmahomme dizinini ya da temel yapısını silmemelisiniz çünkü bu phpMyAdmin tarafından kullanılan sistem temasıdır. pmahomme, geriye dönük uyumluluk için ve resimleri ya da css dosyalarını içermeyen tüm temalar için, tüm resimleri ve stilleri içerir. Eğer $cfg['ThemeManager'] etkinleştirilirse, ana sayfada sık kullanılan temanızı seçebilirisiniz. Seçilen temanız tanımlama bilgisi içinde saklanacaktır.

Özel tema oluşturma

Tema oluşturmak için:

 • ./themes/ dizini altında yeni bir alt dizin yapın (örneğin “temanızın_adı”).
 • dosyaları ve dizinleri pmahomme` dizininden “temanızın_adı” dizinine kopyalayın
 • “temanızın_adı/css” dizinindeki css dosyalarını düzenleyin
 • yeni resimlerinizi “temanızın_adı/img” dizinine koyun
 • “temanızın_adı” dizinindeki _variables.scss dosyasını düzenleyin
 • “temanızın_adı” dizinindeki theme.json dosyasını, tema üstverisini (aşağıya bakın) içermesi için düzenleyin
 • temanızın yeni bir ekran görüntüsünü yapın ve “temanızın_adı/screen.png” adı altında kaydedin

Tema üstverisi

4.8.0 sürümünde değişti: 4.8.0 sürümünden önce info.inc.php dosyasındaki tema üstverileri aktarıldı. Daha kolay ayrıştırmayı (PHP kod işlemeye gerek kalmadan) sağlamak ve ilave özellikleri desteklemek için theme.json ile değiştirildi.

Tema dizininde tema üstverilerini içeren theme.json dosyası bulunur. Şu anki oluştuğu hali:

name

Temanın görüntülenme adı.

Bu alan zorunludur.

version

Tema sürümü, oldukça gelişigüzel olabilir ve phpMyAdmin sürümü ile eşleşmek zorunda değildir.

Bu alan zorunludur.

description

Tema tanımı. Bu web sitesinde gösterilecektir.

Bu alan zorunludur.

author

Temayı hazırlayanın adı.

Bu alan zorunludur.

url

Temayı hazırlayanın web sitesine bağlantı. Oradan destek almak için bir yol olması iyi bir fikirdir.

supports

Desteklenen büyük phpMyAdmin sürümlerinin dizilimi.

Bu alan zorunludur.

Örneğin, phpMyAdmin 4.8 ile gelen Orijinal tema tanımı:

{
  "name": "Original",
  "version": "4.8",
  "description": "Original phpMyAdmin theme",
  "author": "phpMyAdmin developers",
  "url": "https://www.phpmyadmin.net/",
  "supports": ["4.8"]
}

Paylaşılan resimler

Eğer kendi simgelerinizi ve düğmelerinizi kullanmak istemiyorsanız, “temanızın_adı” içindeki “img” dizinini kaldırın. phpMyAdmin varsayılan simgeleri ve düğmeleri kullanacaktır (sistem teması pmahomme’dan).