Diğer bilgi kaynakları

Basılı Kitap

phpMyAdmin’i kullanmak için kusursuz bir kılavuz olan, Marc Delisle tarafından hazırlanmış Mastering phpMyAdmin for Effective MySQL Management (Etkili MySQL Yönetimi için phpMyAdmin’de Ustalaşma) adlı kitaptır. Bu kitap ve diğer resmi olarak uygun bulunmuş phpMyAdmin sitesindeki kitaplar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Öğreticiler

Üçüncü taraf öğreticiler ve ilginizi çekebilecek makaleler:

Çekçe (Česky)

Rusça (Русский)