Yapılandırma

Tüm yapılandırılabilir veriler phpMyAdmin’in en üst seviye dizini içindeki config.inc.php dosyası içinde yer alır. Eğer bu dosya mevcut değilse, bir tane oluşturmak için lütfen Kurulum bölümüne bakın. Bu dosyanın sadece libraries/config.default.php dosyasındaki ilgili varsayılan değerlerinden değiştirmek istediğiniz parametreleri içermesi gerekir (bu dosya değişiklik amaçlı değildir).

Ayrıca bkz.

Yapılandırmaların örnekleri için Örnekler

Eğer bir yönerge dosyanızda eksikse, sadece dosya ile başka bir satır ekleyebilirsiniz. Bu dosya varsayılanların üzerine yazılması içindir; eğer varsayılan değeri kullanmak isterseniz, buraya bir satır eklemeye gerek yoktur.

themes/themename/scss/_variables.scss içinde yer alan tasarımla (renkler gibi) ilgili parametrelerdir. Aynı zamanda sitenize her sayfanın başlangıcına ve sonuna dahil edilen belirli bir kodu eklemek için config.footer.inc.php ve config.header.inc.php dosyalarını oluşturmak isteyebilirsiniz.

Not

Bazı dağıtımlar (örn. Debian veya Ubuntu) config.inc.php dosyasını phpMyAdmin kaynaklarının içerisi yerine /etc/phpmyadmin içinde depolar.

Temel ayarlar

$cfg['PmaAbsoluteUri']
Type:dizgi
Default value:''

4.6.5 sürümünde değişti: Bu ayar phpMyAdmin 4.6.0 - 4.6.4 sürümlerinden kullanılabilir değil.

phpMyAdmin kurulumunuzun dizinine tam URL (tam yol ile) burada ayarlanır. Örn. https://www.orneksite.net/phpMyAdmin_dizininizin_yolu/. Ayrıca, web sunucularının çoğunda URL’nin büyük küçük harfe duyarlı (hatta Windows’ta bile) olduğunu unutmayın. Sondaki eğik çizgiyi unutmayın.

Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan, bunu boş bırakmayı denemek tavsiye edilebilir. Birçok durumda phpMyAdmin düzgün ayarı otomatik olarak algılar. Bağlantı noktası yönlendirilen kullanıcıların ya da karmaşık ters proksi kurulumunun bunu ayarlaması gerekebilir.

İyi bir deneme, tabloya gözatmak, satırı düzenlemek ve bunu kaydetmektir. Eğer phpMyAdmin doğru değeri otomatik algılamada sorun yaşarsa, bir hata mesajı olmalıdır. Bunu ayarlamak zorunda kalındığında eğer hata alırsanız, eğer otomatik algılama kodu yolunuzu algılamada başarısız olursa, lütfen hata izleyicimize bir hata raporu gönderin böylece bizde kodu iyileştirebilelim.

$cfg['PmaNoRelation_DisableWarning']
Type:boolean
Default value:false

Sürüm 2.3.0 ile başlayaraktan phpMyAdmin, asıl / dış – tablolarla çalışmak için çok fazla özellikler sunar ($cfg['Servers'][$i]['pmadb'] yönergesine bakın).

Eğer bunu ayarlamayı denediğinizde ve çalışmadığında, kullanmak istediğiniz veritabanının birinin Yapı sayfasına bir göz atın. Bu özelliklerin neden etkisizleştirildiğini inceleyecek olan bir bağlantı bulacaksınız.

Eğer bu özellikleri kullanmak istemiyorsanız, bu mesajın görünmesini durdurmak istiyorsanız bu değeri true olarak ayarlayın.

$cfg['AuthLog']
Type:dizgi
Default value:'auto'

4.8.0 sürümüyle geldi: Bu, phpMyAdmin 4.8.0 sürümünden bu yana desteklenmektedir.

Kimlik doğrulaması günlükleme hedefini yapılandırın. Başarısız olan (veya tümü, $cfg['AuthLogSuccess'] parametresine bağlıdır) kimlik doğrulaması girişimleri şu yönergeye göre günlüklenecektir:

auto
phpMyAdmin’in otomatik olarak syslog ve php arasında seçim yapmasına izin verir.
syslog
Syslog kullanarak günlük kaydı, AUTH olanağını kullanmak, çoğu sistemde bunun sonu /var/log/auth.log olarak biter.
php
PHP hata günlüğü içine günlük kaydı.
sapi
PHP SAPI günlükleme içine günlük kaydı.
/dosya/yolu
Herhangi bir diğer değer dosya adı gibi davranır ve günlük girişleri oraya yazılır.

Not

Bir dosyaya günlüklenirken, izinlerinin bir web sunucusu kullanıcısı için doğru olarak ayarlandığından emin olun, kur işlemi $cfg['TempDir'] içinde açıklanan talimatlarla yakından eşleşmelidir:

$cfg['AuthLogSuccess']
Type:boolean
Default value:false

4.8.0 sürümüyle geldi: Bu, phpMyAdmin 4.8.0 sürümünden bu yana desteklenmektedir.

Başarılı kimlik doğrulaması girişimlerinin $cfg['AuthLog'] içine günlüğe kaydedilip kaydedilmediği.

$cfg['SuhosinDisableWarning']
Type:boolean
Default value:false

Eğer Suhosin algılanırsa, ana sayfada bir uyarı görüntülenir.

Bu mesajın görünmesini durdurmak istiyorsanız bu parametreyi true olarak ayarlayabilirsiniz.

$cfg['LoginCookieValidityDisableWarning']
Type:boolean
Default value:false

Eğer PHP parametresi session.gc_maxlifetime, phpMyAdmin içinde yapılandırılmış tanımlama bilgisi geçerliliği değerinden daha düşük ise ana sayfada bir uyarı görüntülenir.

Bu mesajın görünmesini durdurmak istiyorsanız bu parametreyi true olarak ayarlayabilirsiniz.

$cfg['ServerLibraryDifference_DisableWarning']
Type:boolean
Default value:false

4.7.0 sürümünden beri önerilmiyor: Uyarı da kaldırıldığından bu ayar kaldırıldı.

Eğer MySQL kütüphanesi ve sunucu sürümü arasında fark varsa, ana sayfada bir uyarı görüntülenir.

Bu mesajın görünmesini durdurmak istiyorsanız bu parametreyi true olarak ayarlayabilirsiniz.

$cfg['ReservedWordDisableWarning']
Type:boolean
Default value:false

Bu uyarı bir tablonun Yapı sayfasında bir ya da daha fazla sütun adı MySQL’e ayrılmış kelimelerle eşleşirse görüntülenir.

Eğer bu uyarıyı kapatmak istiyorsanız, bunu true olarak ayarlayabilirsiniz ve uyarı bundan böyle görüntülenmeyecektir.

$cfg['TranslationWarningThreshold']
Type:tam sayı
Default value:80

Belli uç noktalarda tamamlanmamış çevirilerle ilgili uyarı gösterir.

$cfg['SendErrorReports']
Type:dizgi
Default value:'ask'

Geçerli değerler:

 • ask
 • always
 • never

JavaScript hata bildirimi için varsayılan davranışı ayarlar.

JavaScript çalıştırılmasında bir hata algılandığı zaman, eğer kullanıcı kabul ederse bir hata raporu phpMyAdmin’e gönderilebilir.

'ask' varsayılan ayarı, kullanıcıya her defasında yeni bir hata raporu olduğunu söyleyecek. Ancak onaylamayı sormadan hata raporlarını göndermesi için bu parametreyi 'always' olarak ayarlayabilirsiniz ya da asla hata raporlarını göndermemesi için 'never' olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu yönerge hem yapılandırma dosyası hemde kullanıcıların tercihlerinde mevcuttur. Eğer çoklu kullanıcı kurulumundan sorumlu kişi, tüm kullanıcılar için bu özelliği etkisizleştirmeyi tercih ederse, 'never' değeri ayarlanmalıdır ve $cfg['UserprefsDisallow'] yönergesi dizili değerlerinin birinde 'SendErrorReports' içermelidir.

$cfg['ConsoleEnterExecutes']
Type:boolean
Default value:false

Bunu true olarak ayarlamak kullanıcıya Ctrl+Enter tuşları yerine Enter tuşuna basarak sorguları çalıştırmasına izin verir. Shift+Enter tuşlarına basarak yeni bir satır eklenebilir.

Konsolun davranışı, konsolun ayarlar arayüzünü kullanarak geçici olarak değiştirilebilir.

$cfg['AllowThirdPartyFraming']
Type:boolean|dizgi
Default value:false

Bunu true olarak ayarlamak bir çerçeve içerisine dahil edilmesi için phpMyAdmin’e izin verir ve çerçeveler arası betik saldırılarına ya da fare tıklamasıyla komut çalışmasına izin veren olası güvenlik açığıdır. Bunu ‘sameorigin’ olarak ayarlamak phpMyAdmin’in, bu belge aynı etki alanına ait olmadığı sürece bir çerçevedeki başka bir belgeden dahil edilmesini önler.

Sunucu bağlantısı ayarları

$cfg['Servers']
Type:dizilim
Default value:aşağıda listelenen ayarlarla bir sunucu dizilimi

Sürüm 1.4.2’den bu yana phpMyAdmin çoklu MySQL sunucuları yönetimini destekler. Bu nedenle, farklı sunucular için oturum açma bilgisi içeren $cfg['Servers'] dizilimi eklenmiştir. İlk $cfg['Servers'][$i]['host'], ilk sunucunun anamakine adını içerir, ikinci $cfg['Servers'][$i]['host'], ikinci sunucunun anamakine adını içerir, vs. libraries/config.default.php içinde sunucu tanımı için sadece bir bölüm vardır, ancak config.inc.php içine ihtiyacınız olduğu kadar koyabilirsiniz, bu bloğu veya gerekli kısımları kopyalayın (tüm ayarları tanımlamak zorunda değilsiniz, sadece ihtiyacınız olanı değiştirin).

Not

$cfg['Servers'] dizilimi $cfg[‘Servers’][1] ile başlar. $cfg[‘Servers’][0] kullanmayın. Eğer bir sunucudan daha fazlasını istiyorsanız, sadece aşağıdaki bölümü ($i arttırımı dahil) birkaç kez kopyalayın. Tam sunucu dizilimi tanımlamanıza gerek yoktur, sadece değiştirmeniz gereken değerleri tanımlayın.

$cfg['Servers'][$i]['host']
Type:dizgi
Default value:'localhost'

$i. MySQL sunucunuzun anamakine adı ya da IP adresi. Örn. localhost.

Olası değerler:

 • anamakine adı, örn., 'localhost' veya 'mydb.orneksite.org'
 • IP adresi, örn., '127.0.0.1' veya '192.168.10.1'
 • IPv6 adresi, örn. 2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
 • nokta - '.', yani, windows sistemlerinde adlandırılmış kanalları kullanın
 • boş - '', bu sunucuyu etkisizleştirir

Not

Anamakine adı localhost, özellikle MySQL tarafından işlenir ve sokete dayalı bağlantı protokolü kullanır. TCP/IP ağı kullanmak için 127.0.0.1 veya db.ornek.com gibi bir IP adresi veya anamakine adı kullanın. $cfg['Servers'][$i]['socket'] parametresi ile soket için yolu yapılandırabilirsiniz.

$cfg['Servers'][$i]['port']
Type:dizgi
Default value:''

$i-th MySQL-sunucunuzun bağlantı noktası numarasıdır. Varsayılanı 3306’dır (boş bırakın).

Not

Eğer anamakine adı olarak localhost kullanıyorsanız, MySQL bu bağlantı noktası numarasını yok sayar ve soket ile bağlanır, bu yüzden eğer varsayılan bağlantı noktasından farklı bir bağlantı noktasıyla bağlanmak isterseniz, $cfg['Servers'][$i]['host'] içinde 127.0.0.1 ya da gerçek anamakine adını kullanın.

$cfg['Servers'][$i]['socket']
Type:dizgi
Default value:''

Kullanmak için sokete yol. Varsayılan için boş bırakın. Doğru soketi belirlemek için MySQL yapılandırma dosyanızı kontrol edin veya mysql komut satırı istemcisini kullanarak status komutunu deneyin. Sonuçlanan bilgi arasında görüntülenen, kullanılan soket olacaktır.

Not

Bu, sadece eğer $cfg['Servers'][$i]['host'], localhost olarak ayarlanırsa etkili olur.

$cfg['Servers'][$i]['ssl']
Type:boolean
Default value:false

phpMyAdmin ve MySQL sunucusu arasındaki bağlantının güvenliğini sağlamak için SSL’in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği.

'mysql' uzantısı kullanıldığında, kalan 'ssl...' yapılandırma seçeneklerinden hiçbiri uygulanmaz.

Bu seçeneği kullanırken, 'mysqli' uzantısını son derece öneriyoruz.

$cfg['Servers'][$i]['ssl_key']
Type:dizgi
Default value:BOŞ

MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL kullanırken gereken istemci anahtar dosyası yolu. Bu, istemcinin sunucuya kimliğini doğrulaması için kullanılır.

Örneğin:

$cfg['Servers'][$i]['ssl_key'] = '/etc/mysql/server-key.pem';
$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert']
Type:dizgi
Default value:BOŞ

MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL kullanırken gereken istemci sertifika dosyası yolu. Bu, istemcinin sunucuya kimliğini doğrulaması için kullanılır.

$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca']
Type:dizgi
Default value:BOŞ

MySQL sunucusuna bağlanmak için SSL kullanırken gereken CA dosyası yolu.

$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca_path']
Type:dizgi
Default value:BOŞ

Dizin PEM biçiminde güvenilir SSL CA sertifikalarını içeriyor.

$cfg['Servers'][$i]['ssl_ciphers']
Type:dizgi
Default value:BOŞ

MySQL sunucusuna SSL bağlantıları için izin verilebilir şifrelemelerin listesi.

$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify']
Type:boolean
Default value:true

4.6.0 sürümüyle geldi: Bu, phpMyAdmin 4.6.0 sürümünden bu yana desteklenmektedir.

Eğer PHP kurulumunuz MySQL Yerel Sürücüsü (mysqlnd) kullanıyorsa, MySQL sunucunuz 5.6 veya sonrasıdır ve SSL sertifikanız kendiliğinden imzalıdır, SSL bağlantınızın doğrulamadan dolayı başarısız olma ihtimali vadır. Bunu false olarak ayarlamak doğrulama kontrolünü etkisizleştirecektir.

PHP 5.6.0 sürümünden bu yana aynı zamanda sunucu adının, sertifikasının CN’i ile eşleşip eşleşmediğini doğrular. Şu anda tam SSL doğrulamasını etkisizleştirmeden bu kontrolü etkisizleştirmenin hiçbir yolu yoktur.

Uyarı

Sertifika doğrulamayı etkisizleştirmek SSL kullanmanın amacını bozar. Bu, bağlantıyı ortadan gelen saldırılara karşı korunmasız bırakacaktır.

Not

Bu işaret sadece PHP 5.6.16 veya sonrası ile çalışır.

$cfg['Servers'][$i]['connect_type']
Type:dizgi
Default value:'tcp'

4.7.0 sürümünden beri önerilmiyor: Anamakineye dayalı bağlantı türüne MySQL karar verdiğinden bu yana, artık bu ayar 4.7.0 sürümünden itibaren kullanılmaz, bu yüzden beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Bunun yerine lütfen $cfg['Servers'][$i]['host'] parametresini buna uygun olarak ayarlayın.

MySQL sunucusu ile ne tür bağlantı kullandığınız. Seçenekleriniz 'socket' ve 'tcp' dir. Soketler bazı platformlarda desteklenmediğinde, tüm MySQL sunucularında kullanılabilir olması neredeyse garanti olan varsayılan tcp’ dir. Soket kipini kullanmak için MySQL sunucunuz Web sunucusuyla aynı makinede olmak zorundadır.

$cfg['Servers'][$i]['compress']
Type:boolean
Default value:false

MySQL sunucusu bağlantısı için sıkıştırılmış protokol kullanılıp kullanılmaması (deneysel).

$cfg['Servers'][$i]['controlhost']
Type:dizgi
Default value:''

Yapılandırma depolaması verisini tutmak için başka anamakine kullanımına izin verir.

$cfg['Servers'][$i]['controlport']
Type:dizgi
Default value:''

Yapılandırma depolamasını tutan başka anamakineye bağlanmak için alternatif bağlantı noktası kullanmaya izin verir.

$cfg['Servers'][$i]['controluser']
Type:dizgi
Default value:''
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']
Type:dizgi
Default value:''

Bu özel hesap phpMyAdmin yapılandırma depolaması’na erişmek için kullanılır. Tek kullanıcı durumunda ihtiyacınız yoktur, ancak eğer phpMyAdmin paylaşılmışsa, bu kullanıcıya sadece phpMyAdmin yapılandırma depolaması’na erişim verilmesi ve kullanması için phpMyAdmin’in yapılandırılması önerilir. Tüm kullanıcılar o zaman phpMyAdmin yapılandırma depolaması’na doğrudan erişime gerek kalmadan özellikleri kullanabileceklerdir.

2.2.5 sürümünde değişti: bunlar stduser ve stdpass olarak adlandırılırdı

$cfg['Servers'][$i]['control_*']
Type:karışık

4.7.0 sürümüyle geldi.

Denetim bağlantısı (phpMyAdmin yapılandırma depolaması’na erişmek için kullanılan) için herhangi bir MySQL bağlantısı ayarını control_ yapılandırma öneki kullanarak değiştirebilirsiniz.

Bu, kullanıcı gibi aynı parametreleri varsayılan olarak kullanan denetim bağlantısının herhangi bir yönünü değiştirmek için kullanılabilir.

Örneğin denetim bağlantısı için SSL yapılandırabilirsiniz:

// Enable SSL
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl'] = true;
// Client secret key
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_key'] = '../client-key.pem';
// Client certificate
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_cert'] = '../client-cert.pem';
// Server certification authority
$cfg['Servers'][$i]['control_ssl_ca'] = '../server-ca.pem';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']
Type:dizgi
Default value:'cookie'

Bu sunucu için yapılandırma veya tanımlama bilgisi veya HTTP veya giriş yapma kimlik doğrulaması kullanılmalıysa.

 • ‘yapılandırma’ kimlik doğrulaması ($auth_type = 'config') düz eski yoldur: kullanıcı adı ve parola config.inc.php içinde saklanır.
 • ‘tanımlama bilgisi’ kimlik doğrulaması kipi ($auth_type = 'cookie') tanımlama bilgilerinin yardımıyla herhangi bir geçerli MySQL kullanıcısı olarak oturum açmanıza izin verir.
 • ‘http’ kimlik doğrulaması HTTP-Auth aracılığıyla herhangi bir geçerli MySQL kullanıcısı olarak oturum açmanıza izin verir.
 • ‘giriş yap’ kimlik doğrulaması kipi ($auth_type = 'signon') hazırlanmış PHP oturum verisinden ya da verilen PHP betiğini kullanarak oturum açmanıza izin verir.
$cfg['Servers'][$i]['auth_http_realm']
Type:dizgi
Default value:''

auth_type = http kullanıldığında, bu alan, kullanıcıya gösterilecek olan özel bir HTTP Basit Kimlik Doğrulaması Yetki Alanı tanımlamak için izin verir. Eğer yapılandırma dosyanızda açıkça belirtilmemişse, “phpMyAdmin”in dizgi birleşimi ve, ya $cfg['Servers'][$i]['verbose'] ya da $cfg['Servers'][$i]['host'] kullanılacaktır.

$cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config']
Type:dizgi
Default value:''

3.0.0.0 sürümüyle geldi: Bu ayar $cfg[‘Servers’][$i][‘auth_feebee_config’] olarak adlandırıldı ve 3.0.0.0 yayımından önce yeniden adlandırıldı.

4.6.4 sürümünden beri önerilmiyor: Bu ayar, sunucuları artık çalışmadığı ve düzgün çalışmadığından kaldırıldı.

4.0.10.17 sürümünden beri önerilmiyor: Bu ayar, sunucuları artık çalışmadığından ve düzgün çalışmadığından bir bakım yayımında kaldırıldı.

Dosyanın adı swekey kimlikleri ve donanım kimlik doğrulaması için oturum açma adları içerir. Bu özelliğin devre dışı kalması için boş bırakın.

$cfg['Servers'][$i]['user']
Type:dizgi
Default value:'root'
$cfg['Servers'][$i]['password']
Type:dizgi
Default value:''

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'], ‘config’ olarak ayarlanarak kullanıldığında bu, phpMyAdmin’nin MySQL sunucusuna bağlanmak için kullanacağı kullanıcı/parola eşleştirmesidir. Bu kullanıcı/parola eşleştirmesi, HTTP ya da tanımlama bilgisi kimlik doğrulaması kullanıldığında gerekmez ve boş olmalıdır.

$cfg['Servers'][$i]['nopassword']
Type:boolean
Default value:false

4.7.0 sürümünden beri önerilmiyor: Beklenmedik sonuçlar oluşturabileceğinden bu ayar kaldırıldı.

Parola ile oturum açma başarısız olduğunda parolasız oturum açma girişimine izin verir. Bu, http kimlik doğrulaması ile birlikte de kullanılabilir, diğer bazı yollarla kimlik doğrulaması bittiğinde ve phpMyAdmin kimlik doğrulamasından kullanıcı adını getirdiğinde ve MySQL’e bağlanmak için boş parola kullandığında. Parola oturum açma hala ile denenendir, ama son çare olarak, parolasız yöntem denenir.

$cfg['Servers'][$i]['only_db']
Type:string ya da array
Default value:''

Eğer veritabanı adı(ları)na (dizilimine) ayarlanırsa, sadece bu veritabanı(ları) kullanıcıya gösterilecektir. phpMyAdmin 2.2.1’den bu yana bu veritabanı(ları) ad(ları)ı MySQL joker karakterleri (“_” and “%”) içerebilir: eğer bu karakterlerin aslına uygun örneklerini kullanmak isterseniz, bunlardan kaçının (yani 'my\_db' kullanın 'my_db' değil).

Kullanılabilir veritabanı listesi oluşturmak için sonradan MySQL isteği göndermeye gerek olmadığından bu yana bu ayar sunucu yükünü hafifletmek için etkin bir yoldur. Ama bu, MySQL veritabanı sunucusunun yetki kurallarını değiştirmez. Eğer ayarlanırsa, sadece bu veritabanlarının görüntüleneceği anlamına gelir ama tüm diğer veritabanlarında kullanılamaz anlamına gelmez.

Bir tane veritabanından daha fazla kullanılan bir örnek:

$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ['db1', 'db2'];

4.0.0 sürümünde değişti: Önceki sürümler bu yönerge aracılığıyla veritabanı adlarının görüntülenme sırasını belirlemek için izin verir.

$cfg['Servers'][$i]['hide_db']
Type:dizgi
Default value:''

Bazı veritabanlarını yetkisiz kullanıcılardan gizlemek için düzenli ifadedir. Bu sadece onları listelemeden gizler ama kullanıcı hala onlara erişebilir (örneğin SQL sorgu alanını kullanarak). Erişimi sınırlandırmak için MySQL yetki sistemini kullanın. Örnek, “a” harfinden başlayarak tüm veritabanını gizlemek için şunu kullanın

$cfg['Servers'][$i]['hide_db'] = '^a';

ve her iki “db1” ve “db2” gizlemek için şunu kullanın

$cfg['Servers'][$i]['hide_db'] = '^(db1|db2)$';

Düzenli ifadeler üzerine daha fazla bilgi PHP referans kitapçığının PCRE düzenli ifade sözdizimi bölümünde bulunabilir.

$cfg['Servers'][$i]['verbose']
Type:dizgi
Default value:''

Sadece phpMyAdmin’i çoklu sunucu girişleriyle kullandığınızda faydalıdır. Eğer ayarlanırsa ana sayfada aşağı açılan menüde anamakine adı yerine bu dizgi görüntülenecektir. Eğer sisteminizde sadece belirli veritabanlarını göstermek isterseniz, bu kullanışlı olabilir örneğin. HTTP kimlik doğrulaması için tüm US-ASCII olmayan karakterler çıkartılacaktır.

$cfg['Servers'][$i]['extension']
Type:dizgi
Default value:'mysqli'

4.2.0 sürümünden beri önerilmiyor: Bu ayar kaldırıldı. mysql uzantısı sadece mysqli uzantısı mevcut olmadığında kullanılacaktır. 5.0.0’dan itibaren, sadece mysqli uzantısı kullanılabilir.

Kullanmak için PHP MySQL eklentisi (mysql veya mysqli).

Tüm kurulumlarda, 'mysqli' kullanılması önerilir.

$cfg['Servers'][$i]['pmadb']
Type:dizgi
Default value:''

phpMyAdmin yapılandırma depolamasını içeren veritabanının adıdır.

Bu özelliğin yararlarını görmek için ve bu veritabanının hızlı yoldan oluşturulması ve gerekli tablolar için bu belgede phpMyAdmin yapılandırma depolaması bölümüne bakın.

Eğer bu phpMyAdmin kurulumunun sadece kullanıcısı sizseniz, bu özel tabloları depolamak için şu anki veritabanınızı kullanabilirsiniz; bu durumda şu anki veritabanı adınızı sadece $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] içine koyun. Çoklu kullanıcı kurulumu için bu parametreyi phpMyAdmin yapılandırma depolamasını içeren merkezi veritabanınızın adına ayarlayın.

$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable']
Type:string ya da false
Default value:''

2.2.0 sürümüyle geldi.

2.2.0 yayımından bu yana phpMyAdmin kullanıcıların sorguları işaretlemesine izin verir. Bu sık sık çalıştırdığınız sorgular için faydalı olabilir. Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['relation']
Type:string ya da false
Default value:''

2.2.4 sürümüyle geldi.

2.2.4 yayımından bu yana başka bir tabloda (dış anahtar) anahtar olan sütunu özel ‘ilişki’ tablosunda tanımlayabilirsiniz. phpMyAdmin halen:

Anahtarlar sayısal veya harf olabilir.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

 • $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ve phpMyAdmin yapılandırma depolamasını ayarlayın
 • $cfg['Servers'][$i]['relation'] içine ilişki tablosu adını koyun
 • şimdi normal kullanıcı gibi phpMyAdmin’i açın ve bu özelliği kullanmak istediğiniz her bir tablonuz için Yapı/İlişki görünümü/’ne tıklayın ve dış sütunları seçin.

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

Not

Şu anki sürümde, master_db, foreign_db ile aynı olmak zorundadır. Bu sütunlar cross-db ilişkilerinin gelecekteki geliştirmesi için koyulmuştur.

$cfg['Servers'][$i]['table_info']
Type:string ya da false
Default value:''

2.3.0 sürümüyle geldi.

2.3.0 yayımından bu yana uygun anahtar üzerine imleç götürüldüğünde araç ipucu olarak görüntülenmesi için sütunu özel ‘table_info’ tablosunda tanımlayabilirsiniz. Bu yapılandırma değişkeni bu özel tablonun adını tutacak. Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

 • $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ve phpMyAdmin yapılandırma depolamasını ayarlayın
 • $cfg['Servers'][$i]['table_info'] içine tablo adını koyun (örn. pma__table_info)
 • ondan sonra bu özelliği kullanmak istediğiniz her tablo da, sütunu seçmek için “Yapı/İlişki görünümü/Görüntülemek için sütun seçin”e tıklayın.

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['table_coords']
Type:string ya da false
Default value:''

Tasarımcı özelliği sayfa düzeninizi kaydedebilir; genişleyen tasarımcı menüsünde “Sayfayı kaydet” veya “Sayfayı farklı kaydet” düğmesine basarak, düzeni özelleştirebilir ve bir dahaki sefere tasarımcıyı kullandığınızda yüklü düzene sahip olabilirsiniz. Bu düzen bu tabloda depolanır. Dahası, bu tablo aynı zamanda PDF ilişkisi dışa aktarma özelliğini kullanmak için gereklidir, ilave ayrıntılar için bakınız $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'].

$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages']
Type:string ya da false
Default value:''

2.3.0 sürümüyle geldi.

2.3.0 yayımından bu yana tablolarınızın arasındaki ilişkileri gösteren PDF sayfaları oluşturan phpMyAdmin’e sahip olabiliyorsunuz. Bundan başka, tasarımcı arayüzü ilişkileri görsel olarak yönetmeyi sağlar. Bunu yapmak için iki tabloya ihtiyaç duyar, “pdf_pages” (mevcut PDF sayfalar ile ilgili bilgiyi depolayan) ve “table_coords” (PDF şema çıktısında yer alacak her bir tablonun koordinatlarını depolayan). “İlişki” özelliğini kullanmak zorundasınız.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırmalardan herhangi biri false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['designer_coords']
Type:dizgi
Default value:''

2.10.0 sürümüyle geldi: 2.10.0 yayımından bu yana Tasarımcı arayüzü mevcuttur; bağlantıları görsel yönetmeye izin verir.

4.3.0 sürümünden beri önerilmiyor: Bu ayar kaldırıldı ve Tasarımcı tablosu konumlandırma verileri artık $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] içinde saklanıyor.

Not

Artık ‘pma__designer_coords’ tablosunu phpMyAdmin yapılandırma depolama veritabanınızdan silebilir ve yapılandırma dosyanızdan :config:option:`$cfg[‘Servers’][$i][‘designer_coords’]’ öğesini kaldırabilirsiniz.

$cfg['Servers'][$i]['column_info']
Type:string ya da false
Default value:''

2.3.0 sürümüyle geldi.

Bu kısım bir içerik güncellemesi gerektirir! 2.3.0 yayımından bu yana her tablo için her sütunu tanımlayan açıklamaları depolayabiliyorsunuz. Bunlar ondan sonra “baskı görünümünde” gösterilecektir.

2.5.0 yayımıyla başlayarak, açıklamalar bu nedenle tablo tercih sayfasında ve tablo gözatma görünümünde kullanılmaktadır, sütun adının (tercihler sayfası) üzerinde araç ipucu veya gözatma görünümünde tablonun başlığına gömülü olarak gösterilmektedir. Ayrıca tablo dökümünde gösterilebilirler. Lütfen daha sonra konu ile ilgili yapılandırma yönergelerine bakın.

Ayrıca 2.5.0 yayımında yeni olan, aynı zamanda aşağıdaki tablo yapısına dayanan MIME-dönüşüm sistemidir. Daha fazla bilgi için bakınız Dönüşümler. MIME-dönüşüm sistemini kullanmak için column_info tablonuz üç yeni sütuna sahip olmalıdır, ‘mimetype’, ‘transformation’, ‘transformation_options’.

4.3.0 yayımından başlayarak, yeni bir girdi odaklı dönüşüm sistemi tanıtıldı. Ayrıca eski dönüşümler sisteminde kullanılan geriye dönük uyumluluk kodu kaldırıldı. Sonuç olarak, önceki dönüşümler için ve yeni girdi odaklı dönüşüm sisteminin çalışması için column_info tablosuna güncelleme gerekir. phpMyAdmin, current column_info tablonuzun yapısını çözümleyerek sizin için otomatik olarak yükseltecek. Ancak, otomatik yükseltmede birşey yanlış giderse o zaman el ile yükseltmek için ./sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql içinde bulunan SQL betiğini kullanabilirsiniz.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

 • $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ve phpMyAdmin yapılandırma depolamasını ayarlayın

 • $cfg['Servers'][$i]['column_info'] içine tablo adını koyun (örn. pma__column_info)

 • PRE-2.5.0 Column_comments tablonuzu güncellemek için bunu kullanın: ve unutmayın config.inc.php dosyası içindeki Değişken $cfg['Servers'][$i]['column_comments'] değerinden $cfg['Servers'][$i]['column_info'] değerine yeniden adlandırılmıştır

  ALTER TABLE `pma__column_comments`
  ADD `mimetype` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
  ADD `transformation` VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
  ADD `transformation_options` VARCHAR( 255 ) NOT NULL;
  
 • PRE-4.3.0 Column_info tablonuzu el ile güncellemek için bu ./sql/upgrade_column_info_4_3_0+.sql SQL betiğini kullanın.

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

Not

Otomatik yükseltme işlevselliğinin çalışması için $cfg['Servers'][$i]['controluser'] kullanıcınız, phpmyadmin veritabanında ALTER yetkisine sahip olmak zorundadır. Bir kullanıcıya nasıl GRANT yetkileri verileceğine, GRANT için MySQL belgelerine bakın.

$cfg['Servers'][$i]['history']
Type:string ya da false
Default value:''

2.5.0 sürümüyle geldi.

2.5.0 yayımından bu yana phpMyAdmin arayüzü içinden elle girdiğiniz tüm sorguların SQL geçmişini depolayabilirsiniz. Eğer tablo tabanlı geçmiş kullanmak istemiyorsanız, JavaScript tabanlı geçmiş kullanabilirsiniz.

Bunun kullanımıyla, pencereyi kapattığınızda tüm geçmiş öğeleriniz silinir. $cfg['QueryHistoryMax'] kullanarak tutulmasını istediğiniz geçmiş öğelerinin miktarını belirleyebilirsiniz. Her oturum açmada, bu liste kesilerek en fazla miktar getirilir.

Sorgu geçmişi sadece, eğer tarayıcınızda JavaScript etkinleştirilirse, kullanılabilir.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['recent']
Type:string ya da false
Default value:''

3.5.0 sürümüyle geldi.

3.5.0 yayımından bu yana gezinti panelinde en son kullanılan tabloları gösterebilirsiniz. Doğrudan tabloya, veritabanı seçmeye gerek kalmadan, atlamanıza yardımcı olur ve ondan sonra tablo seçersiniz. $cfg['NumRecentTables'] kullanarak gösterilen son tabloların en fazla sayısını yapılandırabilirsiniz. Listeden bir tablo seçtiğinizde, $cfg['NavigationTreeDefaultTabTable'] içinde belirtilen sayfaya atlayacaktır.

Depolamayı yapılandırmadan, hala son kullanılan tablolara erişebilirsiniz, ama oturumunuzu kapattıktan sonra kaybolacaktır.

Bu işlevselliğin kullanımına sürekli izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['favorite']
Type:string ya da false
Default value:''

4.2.0 sürümüyle geldi.

4.2.0 yayımından bu yana Gezinti panelinde seçilen tabloların bir listesini gösterebilirsiniz. Doğrudan tabloya, veritabanı seçmeye gerek kalmadan, atlamanıza yardımcı olur ve ondan sonra tabloyu seçersiniz. Listeden bir tablo seçtiğinizde, $cfg['NavigationTreeDefaultTabTable'] içinde belirtilen sayfaya atlayacaktır.

Tabloları bu listeye ekleyebilir veya tabloları veritabanı yapısı sayfasında tablo adlarının yanındaki yıldız simgelerine tıklayarak kaldırabilrsiniz. $cfg['NumFavoriteTables'] kullanarak gösterilen sık kullanılan tabloların en fazla sayısını yapılandırabilirsiniz.

Depolamayı yapılandırmadan, hala sık kullanılan tablolara erişebilirsiniz, ama oturumunuzu kapattıktan sonra kaybolacaktır.

Bu işlevselliğin kullanımına sürekli izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs']
Type:string ya da false
Default value:''

3.5.0 sürümüyle geldi.

3.5.0 yayımından bu yana phpMyAdmin tablolara gözatmada birkaç şeyi (sıralı sütun $cfg['RememberSorting'], sütun sırası ve veritabanı tablosundan sütun görünürlüğü) hatırlaması için yapılandırılabilir. Depolamayı yapılandırmadan, bu özellikler hala kullanılabilir, ama değerler oturumunuzu kapattıktan sonra kaybolacaktır.

Bu işlevselliğin kullanımına sürekli izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['users']
Type:string ya da false
Default value:''

phpMyAdmin tarafından kullanıcı gruplarıyla ilişkilendirilmek üzere kullanıcı adı bilgilerini saklamak için kullanılan tablo. Daha fazla ayrıntı ve önerilen ayarlar için $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] bölümündeki sonraki girişe bakın.

$cfg['Servers'][$i]['usergroups']
Type:string ya da false
Default value:''

4.1.0 sürümüyle geldi.

4.1.0 yayımından bu yana bunlara bağlı menü öğeleri ile farklı kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar bu gruplara atanabilir ve oturum açmış kullanıcı yalnızca atandıkları kullanıcı grubu için yapılandırılmış menü öğelerini görecektir. Bunu yapmak için iki tablo “usergroups” (her kullanıcı grubu için izin verilen menü öğelerini saklar) ve “users” (kullanıcıları ve kullanıcı gruplarına atamalarını saklar) gerekir.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırmalardan herhangi biri false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['navigationhiding']
Type:string ya da false
Default value:''

4.1.0 sürümüyle geldi.

4.1.0 yayımından bu yana gezinti ağacındaki öğeleri gizleyebilir/gösterebilirsiniz.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['central_columns']
Type:string ya da false
Default value:''

4.3.0 sürümüyle geldi.

4.3.0 yayımından bu yana veritabanı başına sütunların merkezi listesine sahip olabilirsiniz. Her gereksiniminize göre sütunları listeye ekleyebilirsiniz/kaldırabilirsiniz. Merkezi listedeki bu sütunlar bir tablo için yeni bir sütun oluşturduğunuzda ya da kendi kendine bir tablo oluşturduğunda kullanmak için mevcut olacaktır. Yeni bir sütun oluştururken merkezi listeden bir sütun seçebilirsiniz, aynı sütun tanımını tekrar yazmaktan veya benzer sütun için farklı adlar yazmaktan kurtaracaktır.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['designer_settings']
Type:string ya da false
Default value:''

4.5.0 sürümüyle geldi.

4.5.0 yayımından bu yana tasarımcı ayarlarınız hatırlanabilir. ‘Yönlendirmeli/Doğrudan Bağlantılar’, ‘Kılavuza Uydur’, ‘İlişki Satırlarını Değiştir’, ‘Tümünü Küçült/Büyült’, ‘Menüyü Taşı’ ve ‘Metni Sabitle’ seçiminizle ilgili olarak sürekli hatırlanabilir.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['savedsearches']
Type:string ya da false
Default value:''

4.2.0 sürümüyle geldi.

4.2.0 yayımından bu yana örnekle sorgulama aramalarını Veritabanı > Sorgu panelinden yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['export_templates']
Type:string ya da false
Default value:''

4.5.0 sürümüyle geldi.

4.5.0 yayımından bu yana dışa aktarma şablonlarını yükleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['tracking']
Type:string ya da false
Default value:''

3.3.x sürümüyle geldi.

3.3.x yayımından bu yana izleme mekanizması kullanılabilirdir. phpMyAdmin tarafından çalıştırılan her SQL komutunu izlemenize yardım eder. Mekanizma, veri işleme günlüklemesini ve veri tanımlama ifadelerini destekler. Etkinleştirdikten sonra tabloların sürümlerini oluşturabilirsiniz.

Sürümün oluşturulmasının iki etkisi vardır:

 • phpMyAdmin tablonun anlık görüntüsünü kaydeder, yapı ve indeksler dahil.
 • phpMyAdmin tabloların yapı ve/veya verisini değiştiren ve sürüm numarası ile bu komutları bağlayan tüm komutları günlükler.

Elbette izleme değişikliklerini görüntüleyebilirsiniz. Her sürüm için tam rapor İzleme sayfasında mevcuttur. Rapor için süzgeçleri kullanabilirsiniz, örneğin bir tarih aralığındaki ifadelerin listesini alabilirsiniz. Kullanıcı adlarını süzmek istediğinizde tüm adlar için * girebilirsiniz veya ad listesini ‘,’ ile ayırarak girin. İlave olarak (süzülmüş) raporu bir geçici veritabanına veya bir dosyaya aktarabilirsiniz.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['tracking_version_auto_create']
Type:boolean
Default value:false

İzleme mekanizması tablolar ve görünümler için otomatik olarak sürümler oluşturursa.

Eğer bu true olarak ayarlanırsa ve bir tabloyu

 • CREATE TABLE …
 • CREATE VIEW …

ile oluşturur ya da gösterirseniz ve bunun için sürüm mevcut değilse, mekanizma sizin için otomatik olarak bir sürüm oluşturacaktır.

$cfg['Servers'][$i]['tracking_default_statements']
Type:dizgi
Default value:'CREATE TABLE,ALTER TABLE,DROP TABLE,RENAME TABLE,CREATE INDEX,DROP INDEX,INSERT,UPDATE,DELETE,TRUNCATE,REPLACE,CREATE VIEW,ALTER VIEW,DROP VIEW,CREATE DATABASE,ALTER DATABASE,DROP DATABASE'

Yeni sürümler için otomatik oluşturma kullanan ifadeler listesini tanımlar.

$cfg['Servers'][$i]['tracking_add_drop_view']
Type:boolean
Default value:true

Bir görünüm oluşturulurken günlüğe ilk satır olarak bir DROP VIEW IF EXISTS ifadesinin eklenip eklenmeyeceği.

$cfg['Servers'][$i]['tracking_add_drop_table']
Type:boolean
Default value:true

Bir tablo oluşturulurken günlüğe ilk satır olarak bir DROP TABLE IF EXISTS ifadesinin eklenip eklenmeyeceği.

$cfg['Servers'][$i]['tracking_add_drop_database']
Type:boolean
Default value:true

Bir veritabanı oluşturulurken günlüğe ilk satır olarak bir DROP DATABASE IF EXISTS ifadesinin eklenip eklenmeyeceği.

$cfg['Servers'][$i]['userconfig']
Type:string ya da false
Default value:''

3.4.x sürümüyle geldi.

3.4.x yayımından bu yana phpMyAdmin kullanıcılara kendi kendilerine çoğu tercihi ayarlamalarına ve onları veritabanında depolamalarına izin verir.

Eğer tercihleri $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] içinde depolamak için izin vermezseniz, kullanıcılar hala phpMyAdmin’i özelleştirebilirler ama ayarlar tarayıcının yerel depolamasına kaydedilecektir ya da oturumun sonuna kadar kullanılamaz olacaktır.

Bu işlevselliğin kullanımına izin vermek için:

Bu özellik, yapılandırma false olarak ayarlanarak etkisizleştirilebilir.

$cfg['Servers'][$i]['MaxTableUiprefs']
Type:tam sayı
Default value:100

$cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] tablosu içinde kaydedilmiş en fazla satır sayısı.

Tablolar kaldırıldığında ya da yeniden adlandırıldığında, $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] geçersiz veri içerebilir (artık mevcut olmayan tablolara dayanarak). Biz sadece $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] içindeki bu en yeni satırların sayısını tutarız ve otomatik olarak eski satırları sileriz.

$cfg['Servers'][$i]['SessionTimeZone']
Type:dizgi
Default value:''

phpMyAdmin tarafından kullanılan saat dilimini ayarlar. Veritabanı sunucunuzun saat dilimini kullanmak için boş bırakın. Olası değerler https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/time-zone-support.html adresinde açıklanmaktadır

Veritabanı sunucunuz phpMyAdmin’de kullanmak istediğiniz saat diliminden farklı bir saat dilimi kullandığında bu faydalıdır.

$cfg['Servers'][$i]['AllowRoot']
Type:boolean
Default value:true

Root erişimine izin vermek gerekirse. Bu sadece aşağıdaki $cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] için bir kısayoldur.

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword']
Type:boolean
Default value:false

Parolasız oturum açmalarına izin vermek gerekirse. Bu parametre için varsayılan değer false, MySQL sunucusuna boş bırakılan root parolası veya isimsiz (boş) kullanıcı tanımıyla istenmeden yapılan erişimi önler.

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order']
Type:dizgi
Default value:''

Eğer kural sıranız boşsa, ondan sonra IP yetkisi etkisizleştirilir.

Eğer kural sıranız 'deny,allow' olarak ayarlanırsa ondan sonra sistem tüm reddet kurallarının peşinden izleyen izin ver kuralını uygular. Varsayılan olarak erişime izin verilir. Deny (Reddet) komutuna uymayan ya da Allow (İzin ver) komutuna uyan herhangi bir istemciye, sunucuya erişim izni verilecektir.

Eğer kural sıranız 'allow,deny' olarak ayarlanırsa ondan sonra sistem tüm izin ver kurallarının peşinden izleyen reddet kuralını uygular. Varsayılan olarak erişim reddedilir. Allow (İzin ver) yönergesine uymayan ya da Denny (Reddet) yönergesine uyan herhangi bir istemcinin, sunucuya erişimi reddedilecektir.

Eğer kural sıranız 'explicit' olarak ayarlıysa, yetki aynı tarzda ‘deny,allow’ kural sırasında yapılır, eklenen kısıtlama ile, anamakineniz/kullanıcı adınız birleşimi, allow kuralları içinde listelenmek zorundadır ve deny kuralları içinde listelenmemelidir. Bu, Allow/Deny (İzin Ver/Reddet) kuralları kullanımının en güvenli anlamıdır ve herhangi bir sıra ayarlamaksızın izin ver ve reddet kurallarını belirleyerek Apache’de kullanılabilir.

Lütfen ayrıca proksiler arkasındaki IP adresini algılamak için $cfg['TrustedProxies'] yönergesine bakın.

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules']
Type:dizgilerin dizilimi
Default value:array()

Kurallar için genel biçim şöyledir:

<'allow' | 'deny'> <username> [from] <ipmask>

Eğer tüm kullanıcıların eşleşmesini isterseniz, username alanında joker olarak bir '%' kullanmanız mümkündür.

ipmask alanında dahi kullanabileceğiniz birkaç kısayol vardır (lütfen unutmayın içerdiği SERVER_ADDRESS, tüm web sunucularında mevcut olmayabilir):

'all' -> 0.0.0.0/0
'localhost' -> 127.0.0.1/8
'localnetA' -> SERVER_ADDRESS/8
'localnetB' -> SERVER_ADDRESS/16
'localnetC' -> SERVER_ADDRESS/24

Boş kural listesine sahip olmak ya kural sıranız 'deny,allow' olarak ayarlıysa 'allow % from all' kullanmaya ya da kural sıranız 'allow,deny' veya 'explicit' olarak ayarlıysa 'deny % from all' kullanmaya eşittir.

IP Address eşleştirme sistemi için aşağıdakiler çalışır:

 • xxx.xxx.xxx.xxx (tam IP Address)
 • xxx.xxx.xxx.[yyy-zzz] (IP Address aralığı)
 • xxx.xxx.xxx.xxx/nn (CIDR, Classless Inter-Domain Routing türü IP adresleri)

Ama aşağıdaki çalışmaz:

 • xxx.xxx.xxx.xx[yyy-zzz] (kısmi IP adresi aralığı)

IPv6 adresleri için aşağıdakiler çalışır:

 • xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (tam IPv6 adresi)
 • xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:[yyyy-zzzz] (IPv6 adresi aralığı)
 • xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/nn (CIDR, Classless Inter-Domain Routing türü IPv6 adresleri)

Ama aşağıdaki çalışmaz:

 • xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx[yy-zz] (kısmi IPv6 adresi aralığı)

Örnekler:

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'allow,deny';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = ['allow bob from all'];
// Allow only 'bob' to connect from any host

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'allow,deny';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = ['allow mary from 192.168.100.[50-100]'];
// Allow only 'mary' to connect from host 192.168.100.50 through 192.168.100.100

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'allow,deny';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = ['allow % from 192.168.[5-6].10'];
// Allow any user to connect from host 192.168.5.10 or 192.168.6.10

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'allow,deny';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = ['allow root from 192.168.5.50','allow % from 192.168.6.10'];
// Allow any user to connect from 192.168.6.10, and additionally allow root to connect from 192.168.5.50
$cfg['Servers'][$i]['DisableIS']
Type:boolean
Default value:false

Bilgiyi almak için INFORMATION_SCHEMA (bunun yerine SHOW komutlarını kullanın) kullanımını etkisizleştirir, bunun nedeni birçok veritabanı olduğunda hız sorunlarının olmasıdır.

Not

Bu seçeneği etkinleştirmek eski MySQL sunucularında büyük bir performans artışı verebilir.

$cfg['Servers'][$i]['SignonScript']
Type:dizgi
Default value:''

3.5.0 sürümüyle geldi.

Kaynak olan ve oturum açma kimlik bilgilerini sağlamak için çalıştırılan PHP betiğinin adıdır. Bu alternatif, oturum tabanlı tek oturumu açma yaklaşımıdır. Betiğin, kullanıcı adı ve parola listesini döndüren, varolan kullanıcı adının (boş olabilir) tek parametresini kabul eden get_login_credentials adındaki işlevi sağlamak zorundadır. Örnek için examples/signon-script.php dosyasına bakın:

<?php
/**
 * Single signon for phpMyAdmin
 *
 * This is just example how to use script based single signon with
 * phpMyAdmin, it is not intended to be perfect code and look, only
 * shows how you can integrate this functionality in your application.
 */

declare(strict_types=1);

// phpcs:disable Squiz.Functions.GlobalFunction

/**
 * This function returns username and password.
 *
 * It can optionally use configured username as parameter.
 *
 * @param string $user User name
 *
 * @return array
 */
function get_login_credentials($user)
{
  /* Optionally we can use passed username */
  if (! empty($user)) {
    return [
      $user,
      'password',
    ];
  }

  /* Here we would retrieve the credentials */
  return [
    'root',
    '',
  ];
}
$cfg['Servers'][$i]['SignonSession']
Type:dizgi
Default value:''

Oturumu açma kimlik doğrulaması yöntemi için kullanılacak oturumun adı. phpMyAdmin’den farklı bir şey kullanmalısınız çünkü bu phpMyAdmin’in dahili olarak kullandığı oturumdur. Sadece $cfg['Servers'][$i]['SignonScript'] yapılandırılmazsa etkili olur.

$cfg['Servers'][$i]['SignonCookieParams']
Type:dizilim
Default value:array()

4.7.0 sürümüyle geldi.

Diğer kimlik doğrulama sisteminin oturum tanımlama bilgisi parametrelerinin bir ilişkisel dizilimi. Diğer sistem session_set_cookie_params() kullanmıyorsa gerekli değildir. Anahtarlar ‘lifetime’, ‘path’, ‘domain’, ‘secure’ veya ‘httponly’ içermelidir. Geçerli değerlerden, session_get_cookie_params içinde bahsedilir, diğer uygulama kullanımları gibi aynı değerlere ayarlanmalıdırlar. Sadece $cfg['Servers'][$i]['SignonScript'] yapılandırılmadıysa etkili olur.

$cfg['Servers'][$i]['SignonURL']
Type:dizgi
Default value:''

Oturumu açma kimlik doğrulaması yöntemi için kullanıcının oturum açmaya yönlendirileceği URL. Protokol tam dahil olmalıdır.

$cfg['Servers'][$i]['LogoutURL']
Type:dizgi
Default value:''

Oturumu kapattıktan sonra kullanıcının yönlendirileceği URL (kimlik doğrulaması yöntemi yapılandırması etkilenmez). Protokol tam dahil olmalıdır.

$cfg['Servers'][$i]['hide_connection_errors']
Type:boolean
Default value:false

4.9.8 sürümüyle geldi.

Oturum açma sayfasında ayrıntılı MySQL/MariaDB bağlantı hatalarının gösterileceği ya da gizleneceği.

Not

Bu hata iletisi, ağınızla ilgili bilgileri bir saldırgana gösterebilecek hedef veritabanı sunucusu anamakine adını veya IP adresini içerebilir.

Kapsamlı ayarlar

$cfg['DisableShortcutKeys']
Type:boolean
Default value:false

$cfg['DisableShortcutKeys'] parametresini false olarak ayarlayarak phpMyAdmin kısayol tuşlarını etkisizleştirebilirsiniz.

$cfg['ServerDefault']
Type:tam sayı
Default value:1

Yapılandırılmış birden fazla sunucunuz varsa, $cfg['ServerDefault'] dizgisini, phpMyAdmin başlatıldığında bu sunucuya otomatik bağlanması için bunlardan herhangi birine ayarlayabilirsiniz ya da oturum açmadan sunucuların listesinin verilmesi için 0’a ayarlayabilirsiniz.

Eğer yapılandırılmış sadece bir sunucu varsa, $cfg['ServerDefault'] dizgisi bu sunucuya ayarlanmak ZORUNDADIR.

$cfg['VersionCheck']
Type:boolean
Default value:true

Ana phpMyAdmin sayfasında JavaScript kullanarak veya doğrudan index.php?route=/version-check dosyasına erişerek en son sürümü denetlemeyi etkinleştirir.

Not

Bu ayar satıcınız tarafından ayarlanabilir.

$cfg['ProxyUrl']
Type:dizgi
Default value:''

phpMyAdmin’in mesela en son sürüm hakkında bilgi alırken ya da hata raporlarını gönderirken, internet dışına erişime ihtiyaç duyduğunda kullanılan proksi url’sidir. phpMyAdmin’nin yüklü olduğu sunucunun doğrudan internet erişimi yoksa buna ihtiyacınız olur. Biçimi: “anamakineadı:bağlantınoktası”

$cfg['ProxyUser']
Type:dizgi
Default value:''

Proksi kimlik doğrulaması için kullanıcı adı. Varsayılan olarak, kimlik doğrulaması yapılmaz. Eğer kullanıcı adı verilirse, Temel Kimlik Doğrulaması yapılacaktır. Kimlik doğrulamasının şu an desteklenen diğer türleri yoktur.

$cfg['ProxyPass']
Type:dizgi
Default value:''

Proksi ile kimlik doğrulaması için parola.

$cfg['MaxDbList']
Type:tam sayı
Default value:100

Ana panelin veritabanı listesinde görüntülenmesi için en fazla veritabanı adı sayısı.

$cfg['MaxTableList']
Type:tam sayı
Default value:250

Ana panelin listesinde (Dışa aktarma sayfası dışında) görüntülenmesi için en fazla tablo adı sayısı.

$cfg['ShowHint']
Type:boolean
Default value:true

İpuçlarının gösterilip gösterilmeyeceği (örneğin, tablo başlıklarının üzerinde bekletince çıkan ipuçları).

$cfg['MaxCharactersInDisplayedSQL']
Type:tam sayı
Default value:1000

SQL sorgusu görüntülendiğindeki en fazla karakter sayısı. Varsayılan sınır 1000, BLOB’ları temsil eden tonlarca onaltılık kodu görüntülemeyi önlemek için düzeltilmelidir ama bazı kullanıcılar 1000 karakterden uzun gerçek SQL sorgulara sahiptir. Bu yüzden sorgunun uzunluğu bu limiti aşarsa, bu sorgu geçmiş içine kaydedilmez.

$cfg['PersistentConnections']
Type:boolean
Default value:false

Kalıcı bağlantıların kullanılması gerektiği ya da gerekmediği.

$cfg['ForceSSL']
Type:boolean
Default value:false

4.6.0 sürümünden beri önerilmiyor: Bu ayar artık phpMyAdmin 4.6.0 sürümünden bu yana kullanılabilir değildir. Lütfen bunun yerine web sunucunuzu ayarlayın.

phpMyAdmin’e erişilirken https kullanmaya zorlanıp zorlanmayacağı. Bir ters proksi kurulumunda, bunun true olarak ayarlanması desteklenmez.

Not

Bazı kurlarda (ayrı SSL proksi ya da yükleme dengeleyicisi gibi) doğru yeniden yönlendirme için $cfg['PmaAbsoluteUri'] ayarlamak zorunda kalabilirsiniz.

$cfg['MysqlSslWarningSafeHosts']
Type:dizilim
Default value:['127.0.0.1', 'localhost']

Bu arama büyük/küçük harfe duyarlıdır ve sadece tam dizgiyle eşleşecektir. Eğer ayarlamanız SSL kullanmıyor, ancak yerel bir bağlantı veya özel ağ kullandığınızdan güvenliyse, anamakine adınızı veya IP adresinizi listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca, varsayılan girişleri sadece sizinkini içerecek şekilde kaldırabilirsiniz.

Bu denetim $cfg['Servers'][$i]['host'] değerini kullanır.

5.1.0 sürümüyle geldi.

Örnek yapılandırma

$cfg['MysqlSslWarningSafeHosts'] = ['127.0.0.1', 'localhost', 'mariadb.local'];
$cfg['ExecTimeLimit']
Type:tam sayı [saniye sayısı]
Default value:300

Bir betiğin çalışmasına izin verilen saniye sayısını ayarlar. Eğer saniye sıfıra ayarlanırsa, uygulanan zaman sınırı yoktur. Bu ayar döküm dosyalarını içe/dışa aktarırken kullanılır ama PHP güvenli kipte çalışıyorken etkisi yoktur.

$cfg['SessionSavePath']
Type:dizgi
Default value:''

Oturum verisini depolamak için yol (session_save_path PHP parametresi).

Uyarı

Bu klasör web sunucusu aracılığıyla halka erişilebilir olmamalıdır, aksi takdirde oturumunuzdan gelen özel veri sızıntısı riski doğar.

$cfg['MemoryLimit']
Type:dizgi [bayt sayısı]
Default value:'-1'

Bir betiğe ayrılması için izin verilen bayt sayısını ayarlar. Eğer '-1' ayarlanırsa, sınır koyulmaz.. Eğer '0' ayarlanırsa, bellek sınırının değiştirilmesi denenmez ve php.ini memory_limit kullanılır.

Bu ayar döküm dosyaları içe/dışa aktarılırken kullanılır bu yüzden kesinlikle buraya çok düşük bir değer koymayı istemezsiniz. PHP güvenli kipte çalışıyorken etkisi yoktur.

Ayrıca php.ini içindeki gibi herhangi bir dizgi kullanabilirsiniz, örn. ‘16M’. Son eki (16’nın anlamı 16 bayt!) unutmadığınızdan kesin emin olun

$cfg['SkipLockedTables']
Type:boolean
Default value:false

Kullanılan tabloları işaretler ve kilitli tablolarla birlikte veritabanlarını göstermeyi mümkün kılar (MySQL 3.23.30’dan beri).

$cfg['ShowSQL']
Type:boolean
Default value:true

phpMyAdmin tarafından üretilmiş SQL sorgularının görüntülenip görüntülenmemesini tanımlar.

$cfg['RetainQueryBox']
Type:boolean
Default value:false

SQL sorgu kutusunun sunuşundan sonra ekran görüntüsü tutulmalıysa tanımlar.

$cfg['CodemirrorEnable']
Type:boolean
Default value:true

SQL sorgu kutuları için Javascript kod düzenleyicisi kullanılmasını tanımlar. CodeMirror sözdizimi vurgulama ve satır numaralarını sağlar. Ancak, bazı Linux dağıtımlarında (Ubuntu gibi) pano içeriklerini orta tıklamayla yapıştırmak tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez.

$cfg['DefaultForeignKeyChecks']
Type:dizgi
Default value:'default'

Belli sorgular için dış anahtar kontrollerini etkinleştirmek/etkisizleştirmek için, dış anahtar kontrolleri onay kutusunun varsayılan değeri. Olası değerler 'default', 'enable' veya 'disable'’dır, FOREIGN_KEY_CHECKS MySQL değişkeninin değeri kullanılır.

$cfg['AllowUserDropDatabase']
Type:boolean
Default value:false

Uyarı

Bundan kurtulmanın her zaman yolları olacağından bu bir güvenlik önlemi değildir. Kullanıcıların veritabanlarını kaldırmalarını yasaklamak istiyorsanız, onların ilgili KALDIR yetkisini geri alın.

Normal kullanıcıların (yönetici olmayan) kendi veritabanını silmeye izin verilip verilmeyeceğini tanımlar. Eğer false olarak ayarlanırsa, Veritabanını Kaldır bağlantısı gösterilmeyecektir ve hatta DROP DATABASE veritabanım komutu reddedilecektir. Birçok müşterisi olan ISP’ler için oldukça kullanışlıdır.

SQL sorgularının bu sınırlaması MySQL yetkileri kullanıldığındaki gibi kesin değildir. Bu, oldukça karışık olabilen SQL sorgularının doğasından dolayıdır. Bu yüzden kesin yetki sınırlamasından ziyade bu seçim yanlışlıkla kaldırmayı önlemeye yardımcı olarak gösterilmektedir.

$cfg['Confirm']
Type:boolean
Default value:true

Veri kaybetmek üzere olduğunuzda bir uyarının (”…emin misiniz?”) görüntülenip görüntülenmemesi.

$cfg['UseDbSearch']
Type:boolean
Default value:true

“Veritabanı içinde dizgi arama”yı etkinleştirip etkinleştirmemeyi tanımlar.

$cfg['IgnoreMultiSubmitErrors']
Type:boolean
Default value:false

Eğer sorgulardan biri başarısız olursa, phpMyAdmin’in çoklu sorgu ifadesini çalıştırmaya devam edecekse tanımlar. Varsayılan çalıştırmayı durdurmadır.

$cfg['enable_drag_drop_import']
Type:boolean
Default value:true

Sürükle ve bırak içe aktarma özelliğinin etkin olup olmadığı. Etkinleştirildiğinde, kullanıcı bir dosyayı tarayıcısına sürükleyebilir ve phpMyAdmin dosyayı içe aktarmaya çalışacaktır.

$cfg['URLQueryEncryption']
Type:boolean
Default value:false

4.9.8 sürümüyle geldi.

phpMyAdmin’in, URL sorgu dizgisinden hassas verileri (veritabanı adı ve tablo adı gibi) şifreleyip şifrelemeyeceğini tanımlayın. Varsayılan, URL sorgu dizgisini şifrelememektir.

$cfg['URLQueryEncryptionSecretKey']
Type:dizgi
Default value:''

4.9.8 sürümüyle geldi.

URL sorgu dizgisini şifrelemek/şifresini çözmek için kullanılan gizli bir anahtar. 32 bayt uzunluğunda olmalıdır.

Ana panel

$cfg['ShowStats']
Type:boolean
Default value:true

Veritabanları ve tablolara dair alan kullanımı ve istatistiklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar. Unutmayın istatistikler en az MySQL 3.23.3 ve bunu gerektirir, bu tarihte MySQL Berkeley VT tabloları için böyle bir bilgi geri döndürmez.

$cfg['ShowServerInfo']
Type:boolean
Default value:true

Ana sayfada ayrıntılı sunucu bilgisini görüntülemek gerekirse tanımlar. İlave olarak $cfg['Servers'][$i]['verbose'] kullanarak fazla bilgiyi gizleyebilirsiniz.

$cfg['ShowPhpInfo']
Type:boolean
Default value:false

Ana (sağ) çerçevenin başlatılmasında PHP bilgileri’nin görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar.

Lütfen unutmayın, betiklerde phpinfo() kullanımını engellemek için bunu php.ini dosyanız içine koymak zorundasınız:

disable_functions = phpinfo()

Uyarı

Phpinfo sayfasını etkinleştirmek sunucu kurulumu hakkında oldukça fazla bilgi çekecek. Bunun paylaşılan kurulumlar üzerinde etkinleştirmek önerilmez.

Bu ayrıca, kurulumlarınıza bazı uzak saldırıları kolaylaştırır, bu yüzden sadece gerektiğinde etkinleştirin.

$cfg['ShowChgPassword']
Type:boolean
Default value:true

Ana (sağ) çerçevenin başlatılmasında Parola değiştir bağlantısının görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar. Bu ayar doğrudan girilen MySQL komutlarını kontrol etmez.

Lütfen Parola değiştir bağlantısını etkinleştirmenin yapılandırma kimlik doğrulaması kipi ile etkisi olmadığını unutmayın: yapılandırma dosyasındaki sabit kodlu parola değerinden dolayı, son kullanıcılara parolalarını değiştirmesi için izin verilmez.

$cfg['ShowCreateDb']
Type:boolean
Default value:true

Ana (sağ) çerçevenin başlatılmasında veritabanı oluşturmak için formun görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar. Bu ayar doğrudan girilen MySQL komutlarını kontrol etmez.

$cfg['ShowGitRevision']
Type:boolean
Default value:true

Ana panelde şu anki Git gözden geçirme bilgisi (eğer uygulanabilirse) hakkında bilgilerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar.

$cfg['MysqlMinVersion']
Type:dizilim

En az desteklenen MySQL sürümünü tanımlar. Varsayılanı phpMyAdmin ekibi tarafından seçilir; ancak bu yönerge daha eski MySQL sunucularıyla (phpMyAdmin özelliklerinin çoğunun çalıştığı) kolay bütünleştirme için Plesk denetim paneli geliştiricisi tarafından istendi.

Veritabanı yapısı

$cfg['ShowDbStructureCreation']
Type:boolean
Default value:false

Her tablo oluşturulduğunda görüntülenen “Oluşturulma” sütununun veritabanı yapısı sayfasında (tablolar listesi) olmasını tanımlar.

$cfg['ShowDbStructureLastUpdate']
Type:boolean
Default value:false

Her tablo son güncellendiğinde görüntülenen “Son güncelleme” sütununun veritabanı yapısı sayfasında (tablolar listesi) olmasını tanımlar.

$cfg['ShowDbStructureLastCheck']
Type:boolean
Default value:false

Her tablo son kontrol edildiğinde görüntülenen “Son kontrol” sütununun veritabanı yapısı sayfasında (tablolar listesi) olmasını tanımlar.

$cfg['HideStructureActions']
Type:boolean
Default value:true

Tablo yapısı eylemlerinin “Daha fazla” açılır menüsü altında gizlenip gizlenmeyeceğini tanımlar.

$cfg['ShowColumnComments']
Type:boolean
Default value:true

Sütun açıklamalarının tablo yapısı görünümünde bir sütun olarak gösterilip gösterilmeyeceğini tanımlar.

Gözatma kipi

$cfg['TableNavigationLinksMode']
Type:dizgi
Default value:'icons'

Tablo gezinti bağlantılarının 'icons' (simgeler), 'text' (metin) ya da 'both' (ikisinide) içerip içermeyeceğini tanımlar.

$cfg['ActionLinksMode']
Type:dizgi
Default value:'both'

Eğer icons olarak ayarlanırsa, vt ve tablo özellikleri bağlantıları (Gözat, Seç, Ekle, … gibi) için metin yerine simgeler görüntülenecek. Eğer simgeleri VE metni isterseniz, 'both' olarak ayarlanabilir. text olarak ayarlandığında, sadece metin gösterilecek.

$cfg['RowActionType']
Type:dizgi
Default value:'both'

Tablo satır eylemi bölümünde simgelerin veya metnin veya hem simgelerin hem de metnin görüntülenip görüntülenmeyeceği. Değer, ya 'icons' (simgeler), 'text' (metin) ya da 'both' (ikisinide) olabilir.

$cfg['ShowAll']
Type:boolean
Default value:false

Tüm durumlarda kullanıcıya gözatma kipinde “Tümünü göster” düğmesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar. Varsayılan olarak çok fazla satır getirilirken performans sorunlarını önlemek için sadece küçük tablolarda (500 satırdan daha az) gösterilir.

$cfg['MaxRows']
Type:tam sayı
Default value:25

Sonuç grubuna göz atıldığında ve SINIR yok tümcesi kullanıldığında görüntülenecek satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, “Önceki” ve “Sonraki” bağlantıları gösterilecektir. Olası değerler: 25,50,100,250,500.

$cfg['Order']
Type:dizgi
Default value:'SMART'

Sütunların küçükten büyüğe (ASC), büyükten küçüğe (DESC) ya da “akıllı” (SMART) sırada görüntülenmesi gerekirse tanımlar - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunlar için büyükten küçüğe sıralıdır, aksi takdirde varsayılan olarak küçükten büyüğe sıralıdır.

3.4.0 sürümünde değişti: phpMyAdmin 3.4.0 sürümünden bu yana varsayılan değer 'SMART' ‘tır.

$cfg['GridEditing']
Type:dizgi
Default value:'double-click'

Kılavuz düzenlemeyi hangi eylemin (double-click ya da click) (çift tıklama veya tıklama) tetikleyeceğini tanımlar. disabled (etkisizleştir) değeriyle devre dışı bırakılabilir.

$cfg['RelationalDisplay']
Type:dizgi
Default value:'K'

Seçenekler > İlişkisel seçeneği için ilk davranışı tanımlar, D görüntülenen sütunu gösterirken, varsayılan değer olan K anahtarı görüntüler.

$cfg['SaveCellsAtOnce']
Type:boolean
Default value:false

Kılavuz düzenlemesi için tüm düzenlenen hücrelerin bir defada kaydedilip kaydedilemeyeceğini tanımlar.

Düzenleme kipi

$cfg['ProtectBinary']
Type:boolean veya dizgi
Default value:'blob'

Bir tablonun içeriğine gözatılırken BLOB veya BINARY sütunlarının düzenlemeden korunmasını tanımlar. Geçerli değerler:

 • tüm sütunların düzenlenmesine izin vermek için false;
 • BLOBS hariç tüm sütunların düzenlenmesine izin vermek için 'blob';
 • BLOBS ('blob'’un tersi) hariç tüm sütunların düzenlenmesine izin vermek için 'noblob';
 • tüm BINARY veya BLOB sütunlarının düzenlenmesine izin vermemek için 'all'.
$cfg['ShowFunctionFields']
Type:boolean
Default value:true

Düzenle/ekle kipinde MySQL işlevleri alanlarının ilk olarak görüntülenip görüntülenmemesini tanımlar. 2.10 sürümünden bu yana kullanıcı bu ayarı arayüzden değiştirebilir.

$cfg['ShowFieldTypesInDataEditView']
Type:boolean
Default value:true

Düzenle/ekle kipinde yazma alanlarının ilk olarak görüntülenip görüntülenmemesini tanımlar. Kullanıcı bu ayarı arayüzden değiştirebilir.

$cfg['InsertRows']
Type:tam sayı
Default value:2

Ekle sayfasından girilen satır varsayılan sayısını tanımlar. Kullanıcılar bu sayfanın altından boş satırları eklemek veya kaldırmak için bunu elle değiştirebilir.

$cfg['ForeignKeyMaxLimit']
Type:tam sayı
Default value:100

Dış anahtarların grubunda bundan daha az öğe varsa, ondan sonra dış anahtarların aşağı açılır kutusu ortaya çıkar, $cfg['ForeignKeyDropdownOrder'] ayarıyla tanımlanan stilde.

$cfg['ForeignKeyDropdownOrder']
Type:dizilim
Default value:array(‘content-id’, ‘id-content’)

Dış anahtar aşağı açılır alanı için birçok görüntüleme, hem anahtar hem değer verisini sunan yöntemler vardır. Dizilimin içerikleri aşağıdaki dizgilerden biri veya ikisi olmalıdır: content-id, id-content.

Dışa ve içe aktarma ayarları

$cfg['ZipDump']
Type:boolean
Default value:true
$cfg['GZipDump']
Type:boolean
Default value:true
$cfg['BZipDump']
Type:boolean
Default value:true

Döküm dosyası oluşturulurken zip/GZip/BZip2 sıkıştırmasının kullanımına izin vermek gerekirse tanımlar

$cfg['CompressOnFly']
Type:boolean
Default value:true

Dışarı aktarılan GZip/BZip2 sıkıştırılmış dışarı aktarımlar için anında sıkıştırmaya izin vermek gerekirse tanımlar. Bu daha küçük dökümleri etkilemez ve bunun dışında kullanıcıların php bellek sınırlamasından dolayı belleğe uymayacak daha büyük dökümleri oluşturmasına izin verir. Üretilmiş dosyalar daha fazla GZip/BZip2 başlıkları içerir ama tüm normal programlar bununla doğru bir şekilde başa çıkar.

$cfg['Export']
Type:dizilim
Default value:array(…)

Bu dizilimde dışa aktarma için varsayılan parametreler tanımlanır, öğelerin adları dışa aktarma sayfasındaki metin görünümüyle aynıdır bu yüzden ne anlama geldiklerini kolayca tanımlayabilirsiniz.

$cfg['Export']['format']
Type:dizgi
Default value:'sql'

Varsayılan dışa aktarma biçimi.

$cfg['Export']['method']
Type:dizgi
Default value:'quick'

Yüklendiğinde dışa aktarma formunun nasıl görüntüleneceğini tanımlar. Geçerli değerler:

 • quick (hızlı) yapılandırmak için seçenekleri en az sayıda görüntüler
 • custom (özel) yapılandırmak için her kullanılabilir seçeneği görüntüler
 • custom-no-form (özel-formsuz), custom (özel) ile aynıdır ama kullanılan hızlı dışa aktar seçeneğini görüntülemez
$cfg['Export']['charset']
Type:dizgi
Default value:''

Oluşturulan dışa aktarma işlemi için karakter kümesi tanımlar. Varsayılan olarak karakter kümesi dönüştürme UTF-8 farzedilerek yapılmaz.

$cfg['Export']['file_template_table']
Type:dizgi
Default value:'@TABLE@'

Tablo dışa aktarmaları için varsayılan dosya adı şablonu.

$cfg['Export']['file_template_database']
Type:dizgi
Default value:'@DATABASE@'

Veritabanı dışa aktarmaları için varsayılan dosya adı şablonu.

$cfg['Export']['file_template_server']
Type:dizgi
Default value:'@SERVER@'

Sunucu dışa aktarmaları için varsayılan dosya adı şablonu.

$cfg['Export']['remove_definer_from_definitions']
Type:boolean
Default value:false

Olay, görünüm ve rutin tanımlarından DEFINER yan tümcesini kaldırın.

5.2.0 sürümüyle geldi.

$cfg['Import']
Type:dizilim
Default value:array(…)

Bu dizilimde içe aktarma için varsayılan parametreler tanımlanır, öğelerin adları içe aktarma sayfasındaki metin görünümüyle aynıdır bu yüzden ne anlama geldiklerini kolayca tanımlayabilirsiniz.

$cfg['Import']['charset']
Type:dizgi
Default value:''

İçe aktarma işlemi için karakter kümesi tanımlar. Varsayılan olarak karakter kümesi dönüştürme UTF-8 farzedilerek yapılmaz.

Sekmeleri görüntüleme ayarları

$cfg['TabsMode']
Type:dizgi
Default value:'both'

Menü sekmelerinin 'icons' (simgeler), 'text' (metin) ya da 'both' (ikisinide) içerip içermeyeceğini tanımlar.

$cfg['PropertiesNumColumns']
Type:tam sayı
Default value:1

Veritabanı özelliği görünümünde tabloları görüntülemek için kaç tane sütun kullanılacak? Bu 1’den daha büyük bir değere ayarlandığında, veritabanının türü daha fazla görüntüleme alanı için atlanacaktır.

$cfg['DefaultTabServer']
Type:dizgi
Default value:'welcome'

Sunucu görünümünde varsayılan olarak görüntülenen sekmeyi tanımlar. Olası değerler şunun eşdeğerinde bulunur:

 • welcome (çoklu kullanıcı ayarlamaları için önerilir)
 • databases,
 • status
 • variables
 • privileges
$cfg['DefaultTabDatabase']
Type:dizgi
Default value:'structure'

Veritabanı görünümünde varsayılan olarak görüntülenen sekmeyi tanımlar. Olası değerler şunun eşdeğerinde bulunur:

 • structure
 • sql
 • search
 • operations
$cfg['DefaultTabTable']
Type:dizgi
Default value:'browse'

Tablo görünümünde varsayılan olarak görüntülenen sekmeyi tanımlar. Olası değerler şunun eşdeğerinde bulunur:

 • structure
 • sql
 • search
 • insert
 • browse

PDF Seçenekleri

$cfg['PDFPageSizes']
Type:dizilim
Default value:array('A3', 'A4', 'A5', 'letter', 'legal')

PDF sayfalarını oluşturmak için olası kağıt boyutlarının dizilimi.

Bunu değiştirmek asla gerekmemeli.

$cfg['PDFDefaultPageSize']
Type:dizgi
Default value:'A4'

PDF sayfalarını oluştururken kullanılan varsayılan sayfa boyutu. Geçerli değerler $cfg['PDFPageSizes'] içinde listelenen herhangi biridir.

Diller

$cfg['DefaultLang']
Type:dizgi
Default value:'tr'

Eğer tarayıcı tanımlı veya kullanıcı tanımlı değilse, kullanmak için varsayılan dili tanımlar. İlgili dil dosyası locale/kod/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo içinde olması gerekir.

$cfg['DefaultConnectionCollation']
Type:dizgi
Default value:'utf8mb4_general_ci'

Eğer kullanıcı tanımlı değilse, kullanmak için varsayılan bağlantı karşılaştırmasını tanımlar. Olası değerler listesi için karakter grubu MySQL belgelerine bakın.

$cfg['Lang']
Type:dizgi
Default value:ayarlı değil

Kullanmak için dili zorlar. İlgili dil dosyası locale/kod/LC_MESSAGES/phpmyadmin.mo içinde olması gerekir.

$cfg['FilterLanguages']
Type:dizgi
Default value:''

Verilmiş düzenli ifadeyle eşleşen mevcut dillerin listesini sınırlar. Örneğin sadece Türkçe ve İngilizce istiyorsanız, süzgeci '^(tr|en)' olarak ayarlamalısınız.

$cfg['RecodingEngine']
Type:dizgi
Default value:'auto'

Karakter grubu dönüştürmesi için hangi işlevin kullanılacağını burada seçebilirsiniz. Olası değerler:

 • auto - otomatik olarak mevcut olanı kullanır (önce denenmiş iconv, ondan sonra recode)
 • iconv - iconv veya libiconv işlevlerini kullanır
 • recode - recode_string işlevini kullanır
 • mb - mbstring uzantısını kullanır
 • none - kodlama dönüştürmesini etkisizleştirir

Etkinleştirilmiş karakter grubu dönüştürmesi, bir dosyayı dışa aktarırken karakter grubunu seçmek için Dışa Aktar ve İçe Aktar sayfalarında aşağı çekilir menüyü aktif eder. Bu menüdeki varsayılan değer $cfg['Export']['charset'] ve $cfg['Import']['charset']’den gelir.

$cfg['IconvExtraParams']
Type:dizgi
Default value:'//TRANSLIT'

Karakter grubu dönüştürmesinde kullanılan iconv için bazı parametreleri belirler. Ayrıntılar için iconv belgelerine bakın. Varsayılan olarak //TRANSLIT kullanılır, onun için geçersiz karakterler dönüştürülecektir.

$cfg['AvailableCharsets']
Type:dizilim
Default value:array(…)

MySQL dönüştürmesi için kullanılabilir karakter grupları. Kendinizinkini (recode/iconv tarafından desteklenen herhangi biri) ekleyebilir ya da kullanmadığınızı kaldırabilirsiniz. Karakter grupları burada listelendiği gibi aynı sırada gösterilecektir, bu yüzden eğer bunlardan bazılarını sıkça kullanıyorsanız en üste taşıyın.

Web sunucusu ayarları

$cfg['OBGzip']
Type:dizgi/boolean
Default value:'auto'

HTTP aktarımlarında arttırılmış hız için GZip çıktı arabelleklemesi kullanılmasını tanımlar. Etkinleştirmek/etkisizleştirmek için true/false olarak ayarlayın. ‘auto’ olarak (dizgi) ayarlandığında, phpMyAdmin çıktı arabelleklemesini etkinleştirmeyi dener ve eğer tarayıcınız arabellekleme ile sorun yaşarsa otomatik olarak etkisizleştirecektir. Arabellekleme etkinleştirildiğinde, belli yama ile IE6’nın veri bozulmasına sebep olduğu bilinmektedir.

$cfg['TrustedProxies']
Type:dizilim
Default value:array()

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] için güvenilir olan proksileri ve HTTP başlıklarını listeler. Bu liste varsayılan olarak boştur, proksi arkasındaki IP adresleri için kuralları kullanmak isterseniz, bazı güvenilir proksi sunucularını doldurmanız gerekir.

Aşağıdaki örnek phpMyAdmin’in güveneceği proksi 1.2.3.4’ten gelen HTTP_X_FORWARDED_FOR (X-Forwarded-For) başlığını belirler:

$cfg['TrustedProxies'] = ['1.2.3.4' => 'HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] yönergesi her zamanki gibi istemcinin IP adresini kullanır.

$cfg['GD2Available']
Type:dizgi
Default value:'auto'

GD >= 2 kullanılabilir olmasını belirler. Eğer evet ise MIME dönüşümleri için kullanılabilir. Olası değerler:

 • auto - otomatik olarak algılar
 • yes - GD 2 işlevleri kullanılabilir
 • no - GD 2 işlevi kullanılamaz
$cfg['CheckConfigurationPermissions']
Type:boolean
Default value:true

Biz normal olarak herkes tarafından yazılabilir olmadığından emin olmak için yapılandırma dosyasındaki izinleri kontrol ederiz. Ancak phpMyAdmin, izinler yanlış göründüğü ama aslında algılanamadığı durumda, Windows olmayan sunucuya bağlanmış NTFS dosya sistemi üzerine kurulabilir. Bu durumda sysadmin bu parametreyi false olarak ayarlayacaktır.

$cfg['LinkLengthLimit']
Type:tam sayı
Default value:1000

Bağlantılardaki URL uzunluğu için sınırdır. Uzunluk bu sınırın üzerinde olduğunda, düğmeyle birlikte form tarafından değiştirilir. Bu uzun URL’lerle sorunları olan bazı web sunucuları (IIS) için gerekir.

$cfg['CSPAllow']
Type:dizgi
Default value:''

İçerik Güvenliği İlkesi başlığında izin verilen betiğe ve resim kaynaklarına dahil olan ilave dizgi.

Bu, normalde by İçerik Güvenliği İlkesi tarafından izin verilmeyen, config.footer.inc.php veya config.header.inc.php dosyaları içindeki bazı harici JavaScript dosyalarını dahil etmek istediğinizde faydalı olabilir.

Bazı sitelere izin vermek için sadece şu dizgi içinde listeleyin:

$cfg['CSPAllow'] = 'example.com example.net';

4.0.4 sürümüyle geldi.

$cfg['DisableMultiTableMaintenance']
Type:boolean
Default value:false

Veritabanı Yapı sayfasında, bazı tabloları işaretlemek ondan sonra birçok tablo için en iyi hale getirilmesi gibi işlemler seçmek mümkündür. Bu sunucuyu yavaşlatabilir; bu nedenle bunu true olarak ayarlamak böyle çoklu bakım işlemlerini önleyebilir.

Tema ayarları

Sonraki güncelleme ile her ne kadar değişikliklerinizin üzerine yazılacak olsada, lütfen doğrudan themes/themename/scss/_variables.scss dosyasını değiştirin.

Tasarım özelleştirme

$cfg['NavigationTreePointerEnable']
Type:boolean
Default value:true

True olarak ayarlandığında, gezinti panelindeki bir öğe üzerinde bekletmek öğenin işaretlenmesine neden olur (arka plan işaretlenir).

$cfg['BrowsePointerEnable']
Type:boolean
Default value:true

True olarak ayarlandığında, Gözatma sayfasındaki bir satır üzerinde bekletmek satırın işaretlenmesine neden olur (arka plan işaretlenir).

$cfg['BrowseMarkerEnable']
Type:boolean
Default value:true

True olarak ayarlandığında, satır, onay kutusu ile seçildiğinde veri satırı işaretlenir (arka plan işaretlenir).

$cfg['LimitChars']
Type:tam sayı
Default value:50

Gözatma görünümünde sayısal olmayan herhangi bir alanda gösterilen en fazla karakter sayısı. Gözatma sayfasında bir değiştirme düğmesiyle kapatılabilir.

Type:dizgi
Default value:'left'

Tablo içerikleri görüntülendiğinde (hepsini sol tarafta, sağ tarafta, her iki tarafta görüntüleyebilir ya da hiçbir yerde görüntülemeyebilirsiniz) tablo satır bağlantılarının (Düzenle, Kopyala, Sil) koyulacağı yeri tanımlar.

$cfg['RowActionLinksWithoutUnique']
Type:boolean
Default value:false

Seçim unique key sahip olmadığında bile çoklu satır işlemleri için satır bağlantılarının (Düzenle, Kopyala, Sil) ve onay kutularının görüntülenip görüntülenmeyeceğini tanımlar. Benzersiz bir anahtar olmaması durumunda satır eylemlerini kullanmak, tam satır(lar)ı seçmek için garantili bir yol olmadığından etkilenen farklı/daha fazla satır ile sonuçlanabilir.

$cfg['RememberSorting']
Type:boolean
Default value:true

Eğer etkinleştirildiyse, tablolara gözatarken, her tablonun sıralanmasını hatırlar.

$cfg['TablePrimaryKeyOrder']
Type:dizgi
Default value:'NONE'

Bu, primary key sahip olan tablolar için harici olarak tanımlanan sıralama düzeni olmadığında, varsayılan sıralama düzenini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: [‘NONE’, ‘ASC’, ‘DESC’]

$cfg['ShowBrowseComments']
Type:boolean
Default value:true
$cfg['ShowPropertyComments']
Type:boolean
Default value:true

Uyan değişkeni true olarak ayarlayarak Gözat veya Özellik görüntüsündeki sütun açıklamalarının görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz. Gözatma kipinde, açıklamalar başlığın içinde gösterilir. Özellik kipinde, açıklamalar sütun adının altında CSS-biçimlendirilmiş kesikli çizgi kullanılarak görüntülenir. Açıklama bu sütun için araç ipucu olarak gösterilir.

$cfg['FirstDayOfCalendar']
Type:tam sayı
Default value:0

Bu, takvimde haftanın ilk gününü tanımlayacak. Sayı 0’dan 6’ya kadar ayarlanabilir ve bu da sırasıyla Pazar’dan Cumartesi’ye kadar haftanın yedi gününü temsil eder. Bu değer ayrıca kullanıcı tarafından Ayarlar -> Özellikler -> Genel -> Takvimin ilk günü alanında yapılandırılabilir.

Metin alanları

$cfg['CharEditing']
Type:dizgi
Default value:'input'

CHAR ve VARCHAR sütunları için hangi düzenleme denetimleri türünün kullanılmasını tanımlar. Veri düzenlemeye ve ayrıca yapı düzenlemedeki varsayılan değerlere uygular. Olası değerler:

 • input - bu, MySQL içinde sütunların boyutları için metnin boyutunu sınırlamaya izin verir, ama sütunlarda yeni satırlarda sorunlar yaşanır
 • textarea - sütunlarda yeni satırlarla sorunlar yaşanmaz ama ayrıca uzunluk kısıtlamaları yoktur
$cfg['MinSizeForInputField']
Type:tam sayı
Default value:4

CHAR ve VARCHAR sütunları için oluşturulmuş en az girdi alanları boyutunu tanımlar.

$cfg['MaxSizeForInputField']
Type:tam sayı
Default value:60

CHAR ve VARCHAR sütunları için oluşturulmuş en fazla girdi alanları boyutunu tanımlar.

$cfg['TextareaCols']
Type:tam sayı
Default value:40
$cfg['TextareaRows']
Type:tam sayı
Default value:15
$cfg['CharTextareaCols']
Type:tam sayı
Default value:40
$cfg['CharTextareaRows']
Type:tam sayı
Default value:7

Metin alanı için sütun ve satır sayısı. Bu değer sorgu penceresi içerisindeki SQL sorgu metni alanı için (*2) ve SQL metni alanı için (*1.25) olan önemi belirtecektir.

Char* değerleri CHAR ve VARCHAR düzenlemesi için kullanılır (eğer $cfg['CharEditing'] aracılığıyla yapılandırılmışsa).

5.0.0 sürümünde değişti: Varsayılan değer 2’den 7’ye değiştirildi.

$cfg['LongtextDoubleTextarea']
Type:boolean
Default value:true

LONGTEXT sütunlar için metin alanının çift boyut olup olmayacağını tanımlar.

$cfg['TextareaAutoSelect']
Type:boolean
Default value:false

Sorgu kutusunun bütün metin alanı tıklamayla seçilecekse tanımlar.

$cfg['EnableAutocompleteForTablesAndColumns']
Type:boolean
Default value:true

Herhangi bir SQL sorgu kutusunda tablo ve sütun adları için otomatik tamamlamanın etkinleştirilip etkinleştirilmemesi.

SQL sorgu kutusu ayarları

$cfg['SQLQuery']['Edit']
Type:boolean
Default value:true

Herhangi bir SQL Sorgu kutusunda sorguyu değiştirmek için bir düzenleme bağlantısının görüntülenip görüntülenmemesi.

$cfg['SQLQuery']['Explain']
Type:boolean
Default value:true

Herhangi bir SQL Sorgu kutusunda SELECT sorgusunu açıklamak için bağlantının görüntülenip görüntülenmemesi.

$cfg['SQLQuery']['ShowAsPHP']
Type:boolean
Default value:true

Herhangi bir SQL Sorgu kutusunda PHP kodunda sorguyu yaydırmak için bağlantının görüntülenip görüntülenmemesi.

$cfg['SQLQuery']['Refresh']
Type:boolean
Default value:true

Herhangi bir SQL Sorgu kutusunda sorguyu yenilemek için bağlantının görüntülenip görüntülenmemesi.

Web sunucusu gönderme/kaydetme/içe aktarma dizinleri

Eğer PHP güvenli kipte çalışıyorsa, tüm dizinlerin sahibi phpMyAdmin betiklerinin sahibiyle aynı kullanıcı olmak zorundadır.

phpMyAdmin’in yüklendiği dizin bir open_basedir kısıtlamasına tabi ise, PHP yorumlayıcısı tarafından erişilebilir bazı dizinlerde geçici bir dizin oluşturmanız gerekir.

Güvenlik nedenleriyle, tüm dizinler beb sunucusu tarafından yayımlanan ağaç dışında tutulmalıdır. Eğer web sunucusu tarafından yayımlanan bu dizine sahip olmaktan kaçınamıyorsanız, ya web sunucusu yapılandırması (örneğin .htaccess veya web.config dosyalarını kullanarak) tarafından buna erişimi sınırlayın ya da en azından oraya bir boş index.html dosyası yerleştirin, böylece dizin listeleme mümkün olmasın. Ancak dizin web sunucusu tarafından erişilebilir olduğu sürece, bir saldırgan dosyaları indirmek için dosya adlarını tahmin edebilir.

$cfg['UploadDir']
Type:dizgi
Default value:''

SQL dosyalarının phpMyAdmin haricindeki diğerleriyle (örneğin, FTP) gönderildiği dizinin adıdır. Bu dosyalar veritabanı veya tablo adına tıkladığınızda aşağı açılır kutu altında, ondan sonra İçe Aktar sekmesinde kullanılabilir.

Her kullanıcı için farklı dizin istiyorsanız, %u kullanıcı adı ile değiştirilecektir.

Lütfen unutmayın dosya adlarının son eki “.sql” (ya da “.sql.bz2” ya da “.sql.gz” eğer sıkıştırılmış biçimler için destek etkinleştirilirse) olmak zorundadır.

Dosyanız HTTP yoluyla göndermek için çok büyük olduğunda ya da dosya gönderimleri PHP’de etkisizleştirilmişse bu özellik faydalıdır.

Uyarı

Bu dizinin nasıl kurulacağı ve kullanımının nasıl güvenli olacağı talimatları için lütfen bu bölümün (Web sunucusu gönderme/kaydetme/içe aktarma dizinleri) en üstüne bakın.

$cfg['SaveDir']
Type:dizgi
Default value:''

Dışa aktarılan dosyaların kaydedilebildiği web sunucusunun adı.

Her kullanıcı için farklı bir dizin istiyorsanız, %u, kullanıcı adı ile değiştirilecektir.

Lütfen unutmayın dizin mevcut olmak zorundadır ve web sunucusunu çalıştıran kullanıcı için yazılabilir olmalıdır.

Uyarı

Bu dizinin nasıl kurulacağı ve kullanımının nasıl güvenli olacağı talimatları için lütfen bu bölümün (Web sunucusu gönderme/kaydetme/içe aktarma dizinleri) en üstüne bakın.

$cfg['TempDir']
Type:dizgi
Default value:'./tmp/'

Geçici dosyaların depolanabildiği dizinin adı. Şu anda, birçok amaç için kullanılır:

Mümkün olduğunca sadece web sunucusunu çalıştıran kullanıcının erişmesini gerektiren bu dizin tam izinlere sahip olmalıdır. Eğer root yetkileriniz varsa, kolayca bu dizinin sahibini bu kullanıcı yapar ve sadece bunun sayesinde erişilebilir yapılır:

chown www-data:www-data tmp
chmod 700 tmp

Eğer dizinin sahibini değiştiremiyorsanız, ACL kullanarak basit bir kur ile başarılı olabilirsiniz:

chmod 700 tmp
setfacl -m "g:www-data:rwx" tmp
setfacl -d -m "g:www-data:rwx" tmp

Eğer yukarıdaki hiçbiri işinize yaramadıysa, hala dizini chmod 777 yapabilirsiniz ama bu dizindeki sistem okuması ve yazması diğer kullanıcıları riske sokabilir.

Uyarı

Bu dizinin nasıl kurulacağı ve kullanımının nasıl güvenli olacağı talimatları için lütfen bu bölümün (Web sunucusu gönderme/kaydetme/içe aktarma dizinleri) en üstüne bakın.

Çeşitli görüntüleme ayarı

$cfg['RepeatCells']
Type:tam sayı
Default value:100

Her X hücrede bir başlıkları tekrarlar ya da etkisiz kılmak için 0’dır.

$cfg['QueryHistoryDB']
Type:boolean
Default value:false
$cfg['QueryHistoryMax']
Type:tam sayı
Default value:25

Eğer $cfg['QueryHistoryDB'], true olarak ayarlanırsa, tüm Sorgularınız sizin oluşturduğunuz tabloda günlüklenir ($cfg['Servers'][$i]['history'] yönergesine bakın). Eğer false olarak ayarlıysa, tüm sorgularınız forma eklenecektir ama sadece pencereniz açık kaldığı sürece kaydedilmiş kalırlar.

JavaScript tabanlı sorgu penceresi kullanıldığında, gözatmak için yeni tabloya/vt’ye tıkladığınızda her zaman güncellenmiş olacaktır ve sorguyu kullandıktan sonra SQL’i Düzenle’ye tıklarsanız odaklanacaktır. Sorgu metin alanının altındaki Pencerenin dışından bu sorgunun üzerine yazma kutusunu işaretleyerek sorgu penceresinin güncellenmesini önleyebilirsiniz. Ondan sonra metin alanının içeriğini kaybetmeden arkaplanda tablolara/veritabanlarına gözatabilirsiniz böylece bu özellikle ilk önce bakmak zorunda olduğunuz tablolarla sorgu yazdığınızda faydalıdır. Metin alanının içeriğini değiştirdiğinizde onay kutusu otomatik olarak işaretli gelir. Değişiklikler yapmış olsanız bile sorgu penceresinin kesinlikle güncellenmiş olanı getirmesini istediğinizde lütfen düğmeden işareti kaldırın.

Eğer $cfg['QueryHistoryDB'], true olarak ayarlanırsa, $cfg['QueryHistoryMax'] kullanarak kaydedilmiş geçmiş öğelerinin miktarını belirleyebilirsiniz.

$cfg['BrowseMIME']
Type:boolean
Default value:true

Dönüşümler’i etkinleştirme.

$cfg['MaxExactCount']
Type:tam sayı
Default value:50000

InnoDB tabloları için phpMyAdmin’in SELECT COUNT kullanarak ne kadar büyüklükte tablolar için kesin satır sayısı getirtmeli onu belirler. Eğer yaklaşık satır sayısı SHOW TABLE STATUS tarafından döndürülen sayı gibi bu değerden küçükse, SELECT COUNT kullanılacaktır yoksa yaklaşık sayı kullanılacaktır.

4.8.0 sürümünde değişti: Varsayılan değer performans nedenleriyle 50000’e düşürüldü.

4.2.6 sürümünde değişti: Varsayılan değeri 500000’e değiştirildi.

$cfg['MaxExactCountViews']
Type:tam sayı
Default value:0

VIEW’ler için, tam sayı elde edildiğinden bu yana performansta etkisi vardır, SELECT COUNT ... LIMIT kullanarak, bu görüntülenecek olan en fazla değerdir. Bunu 0’a ayarlamak herhangi bir satır sayımını atlatır.

$cfg['NaturalOrder']
Type:boolean
Default value:true

Veritabanı ve tablo adlarını doğal sırasına göre sıralar (örneğin, t1, t2, t10). Şimdilik gezinti panelinde ve Veritabanı görünümünde uygulandı, tablo listesi için.

$cfg['InitialSlidersState']
Type:dizgi
Default value:'closed'

Eğer 'closed' olarak ayarlanırsa, görsel kaydırıcı başlangıçta kapalı durumda olur. 'open' değeri durumu tersine çevirir. Tüm görsel kaydırıcıları tamamen etkisizleştirmek için 'disabled' kullanın.

$cfg['UserprefsDisallow']
Type:dizilim
Default value:array()

Kullanıcı tercihleri yoluyla kullanıcıların ayarlayamadığı yapılandırma seçenekleri adlarını içerir ($cfg dizilimi içindeki anahtarlar). Olası değerler için libraries/classes/Config/Forms/User/ altındaki sınıflara bakın.

$cfg['UserprefsDeveloperTab']
Type:boolean
Default value:false

3.4.0 sürümüyle geldi.

phpMyAdmin’in geliştiricileri için kullanıcı tercihleri içindeki seçenekleri içeren bir sekmeyi etkinleştirir.

Sayfa başlığı

$cfg['TitleTable']
Type:dizgi
Default value:'@HTTP_HOST@ / @VSERVER@ / @DATABASE@ / @TABLE@ | @PHPMYADMIN@'
$cfg['TitleDatabase']
Type:dizgi
Default value:'@HTTP_HOST@ / @VSERVER@ / @DATABASE@ | @PHPMYADMIN@'
$cfg['TitleServer']
Type:dizgi
Default value:'@HTTP_HOST@ / @VSERVER@ | @PHPMYADMIN@'
$cfg['TitleDefault']
Type:dizgi
Default value:'@HTTP_HOST@ | @PHPMYADMIN@'

Pencerenin başlık çubuğunu belirtmeniz için size izin verir. Bakınız 6.27 Ne biçimde dizgiler kullanabilirim?.

Tema yöneticisi ayarları

$cfg['ThemeManager']
Type:boolean
Default value:true

Kullanıcı seçebilir temaları etkinleştirir. Bakınız 2.7 Temaların kullanımı ve oluşturulması.

$cfg['ThemeDefault']
Type:dizgi
Default value:'pmahomme'

Varsayılan tema (./themes/ altında bir altdizin).

$cfg['ThemePerServer']
Type:boolean
Default value:false

Her sunucu için farklı temaya izin vermek gerekirse.

$cfg['FontSize']
Type:dizgi
Default value:‘%82’

5.0.0 sürümünden beri önerilmiyor: Tarayıcının daha verimli olması ile bu ayar kaldırıldı, dolayısıyla bu seçeneğe gerek kalmadı.

Kullanılacak yazı tipi boyutu, CSS olarak uygulanır.

Varsayılan sorgular

$cfg['DefaultQueryTable']
Type:dizgi
Default value:'SELECT * FROM @TABLE@ WHERE 1'
$cfg['DefaultQueryDatabase']
Type:dizgi
Default value:''

Kullanıcı herhangi bir belirtme yapmadığında sorgu kutularında görüntülenecek varsayılan sorgular. Standart olarak kullanabilirsiniz, bakınız 6.27 Ne biçimde dizgiler kullanabilirim?.

MySQL ayarları

$cfg['DefaultFunctions']
Type:dizilim
Default value:array('FUNC_CHAR' => '', 'FUNC_DATE' => '', 'FUNC_NUMBER' => '', 'FUNC_SPATIAL' => 'GeomFromText', 'FUNC_UUID' => 'UUID', 'first_timestamp' => 'NOW')

Satır eklendiğinde/değiştirildiğinde varsayılan olarak seçilen işlevler. Tabloda ilk zaman damgası sütunu için kullanılan first_timestamp için ve (FUNC\_NUMBER, ``, ``FUNC\_DATE, ``, ``FUNC\_CHAR, ``, ``FUNC\_SPATIAL, ``, ``FUNC\_UUID) olarak üstveri türleri için tanımlanan işlevler.

Örnek yapılandırma

$cfg['DefaultFunctions'] = [
  'FUNC_CHAR' => '',
  'FUNC_DATE' => '',
  'FUNC_NUMBER' => '',
  'FUNC_SPATIAL' => 'ST_GeomFromText',
  'FUNC_UUID' => 'UUID',
  'first_timestamp' => 'UTC_TIMESTAMP',
];

Dönüşümler için varsayılan seçenekler

$cfg['DefaultTransformations']
Type:dizilim
Default value:Aşağıda listelenen anahtar değerleri olan dizilim
$cfg['DefaultTransformations']['Substring']
Type:dizilim
Default value:array(0, ‘all’, ‘…’)
$cfg['DefaultTransformations']['Bool2Text']
Type:dizilim
Default value:array(‘T’, ‘F’)
$cfg['DefaultTransformations']['External']
Type:dizilim
Default value:array(0, ‘-f /dev/null -i -wrap -q’, 1, 1)
$cfg['DefaultTransformations']['PreApPend']
Type:dizilim
Default value:array(‘’, ‘’)
$cfg['DefaultTransformations']['Hex']
Type:dizilim
Default value:array(‘2’)
$cfg['DefaultTransformations']['DateFormat']
Type:dizilim
Default value:array(0, ‘’, ‘local’)
$cfg['DefaultTransformations']['Inline']
Type:dizilim
Default value:array(‘100’, 100)
Type:dizilim
Default value:array(‘’, 100, 50)
Type:dizilim
Default value:array(‘’, ‘’, ‘’)

Konsol ayarları

Not

Bu ayarların çoğunlukla kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

$cfg['Console']['StartHistory']
Type:boolean
Default value:false

Başlangıçta sorgu geçmişini göster

$cfg['Console']['AlwaysExpand']
Type:boolean
Default value:false

Her zaman sorgu mesajlarını genişlet

$cfg['Console']['CurrentQuery']
Type:boolean
Default value:true

Şu an gözatılan sorguyu göster

$cfg['Console']['EnterExecutes']
Type:boolean
Default value:false

Enter tuşuna basıldığında sorguları çalıştır ve Shift+Enter tuşları ile yeni satır ekle

$cfg['Console']['DarkTheme']
Type:boolean
Default value:false

Koyu temaya değiştir

$cfg['Console']['Mode']
Type:dizgi
Default value:‘bilgi’

Konsol kipi

$cfg['Console']['Height']
Type:tam sayı
Default value:92

Konsol yüksekliği

Geliştirici

Uyarı

Bu ayarlar performansta veya güvenlikte çok büyük etkilere sahip olabilir.

$cfg['environment']
Type:dizgi
Default value:'production'

Çalışma ortamını ayarlar.

Bunun yalnızca phpMyAdmin’in kendisini geliştirirken değiştirilmesi gerekir. Geliştirme kipi bazı yerlerde hata ayıklama bilgileri görüntüleyebilir.

Olası değerler 'production' veya 'development' dir.

$cfg['DBG']
Type:dizilim
Default value:[]
$cfg['DBG']['sql']
Type:boolean
Default value:false

Sorguları ve çalıştırma zamanlarını konsolun Debug SQL sekmesinde görüntülenmesi için günlüklemeyi etkinleştirir.

$cfg['DBG']['sqllog']
Type:boolean
Default value:false

Syslog için sorguların ve çalıştırma zamanlarının günlüklemesini etkinleştirir. $cfg['DBG']['sql'] etkinleştirilmesi gerekir.

$cfg['DBG']['demo']
Type:boolean
Default value:false

Sunucuya kendisini tanıtım sunucusu olarak sunmasına izin vermesi için etkinleştirir. Bu phpMyAdmin tanıtım sunucusu için kullanılır.

Bu, şu anki aşağıdaki davranışları değiştirir:

 • Ana sayfada karşılama iletisi var.
 • Tanıtım sunucusu ve kullanılan Git gözden geçirme bilgisi hakkında alt bilgi var.
 • Kur betiği, varolan yapılandırma olsa bile etkinleştirilir.
 • Kur, MySQL sunucusuna bağlanmaya çalışmaz.
$cfg['DBG']['simple2fa']
Type:boolean
Default value:false

Basit iki etkenli kimlik doğrulaması kullanarak iki etkenli kimlik doğrulamasını denemek için kullanılabilir.

Örnekler

phpMyAdmin’in normal kurulumları için aşağıdaki yapılandırma parçacıklarına bakın.

Temel örnek

Bazı çekirdek yapılandırma düzenine sahip olmak için config.inc.php dosyasına kopyalanabilen örnek yapılandırma dosyası; phpMyAdmin ile birlikte config.sample.inc.php olarak dağıtılır. Lütfen tüm yapılandırma seçeneklerini içermediğini unutmayın, sadece en sık kullanılanları.

<?php
/**
 * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
 * manual configuration. For easier setup you can use setup/
 *
 * All directives are explained in documentation in the doc/ folder
 * or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
 */

declare(strict_types=1);

/**
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie. Needs to be 32 chars long.
 */
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

/**
 * Servers configuration
 */
$i = 0;

/**
 * First server
 */
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

/**
 * phpMyAdmin configuration storage settings.
 */

/* User used to manipulate with storage */
// $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controlport'] = '';
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';

/* Storage database and tables */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma__bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma__relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma__table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma__table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma__pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma__column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma__history';
// $cfg['Servers'][$i]['table_uiprefs'] = 'pma__table_uiprefs';
// $cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma__tracking';
// $cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma__userconfig';
// $cfg['Servers'][$i]['recent'] = 'pma__recent';
// $cfg['Servers'][$i]['favorite'] = 'pma__favorite';
// $cfg['Servers'][$i]['users'] = 'pma__users';
// $cfg['Servers'][$i]['usergroups'] = 'pma__usergroups';
// $cfg['Servers'][$i]['navigationhiding'] = 'pma__navigationhiding';
// $cfg['Servers'][$i]['savedsearches'] = 'pma__savedsearches';
// $cfg['Servers'][$i]['central_columns'] = 'pma__central_columns';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_settings'] = 'pma__designer_settings';
// $cfg['Servers'][$i]['export_templates'] = 'pma__export_templates';

/**
 * End of servers configuration
 */

/**
 * Directories for saving/loading files from server
 */
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';

/**
 * Whether to display icons or text or both icons and text in table row
 * action segment. Value can be either of 'icons', 'text' or 'both'.
 * default = 'both'
 */
//$cfg['RowActionType'] = 'icons';

/**
 * Defines whether a user should be displayed a "show all (records)"
 * button in browse mode or not.
 * default = false
 */
//$cfg['ShowAll'] = true;

/**
 * Number of rows displayed when browsing a result set. If the result
 * set contains more rows, "Previous" and "Next".
 * Possible values: 25, 50, 100, 250, 500
 * default = 25
 */
//$cfg['MaxRows'] = 50;

/**
 * Disallow editing of binary fields
 * valid values are:
 *  false  allow editing
 *  'blob'  allow editing except for BLOB fields
 *  'noblob' disallow editing except for BLOB fields
 *  'all'  disallow editing
 * default = 'blob'
 */
//$cfg['ProtectBinary'] = false;

/**
 * Default language to use, if not browser-defined or user-defined
 * (you find all languages in the locale folder)
 * uncomment the desired line:
 * default = 'en'
 */
//$cfg['DefaultLang'] = 'en';
//$cfg['DefaultLang'] = 'de';

/**
 * How many columns should be used for table display of a database?
 * (a value larger than 1 results in some information being hidden)
 * default = 1
 */
//$cfg['PropertiesNumColumns'] = 2;

/**
 * Set to true if you want DB-based query history.If false, this utilizes
 * JS-routines to display query history (lost by window close)
 *
 * This requires configuration storage enabled, see above.
 * default = false
 */
//$cfg['QueryHistoryDB'] = true;

/**
 * When using DB-based query history, how many entries should be kept?
 * default = 25
 */
//$cfg['QueryHistoryMax'] = 100;

/**
 * Whether or not to query the user before sending the error report to
 * the phpMyAdmin team when a JavaScript error occurs
 *
 * Available options
 * ('ask' | 'always' | 'never')
 * default = 'ask'
 */
//$cfg['SendErrorReports'] = 'always';

/**
 * 'URLQueryEncryption' defines whether phpMyAdmin will encrypt sensitive data from the URL query string.
 * 'URLQueryEncryptionSecretKey' is a 32 bytes long secret key used to encrypt/decrypt the URL query string.
 */
//$cfg['URLQueryEncryption'] = true;
//$cfg['URLQueryEncryptionSecretKey'] = '';

/**
 * You can find more configuration options in the documentation
 * in the doc/ folder or at <https://docs.phpmyadmin.net/>.
 */

Uyarı

Hala mevcut değilse ‘pma’ denetim kullanıcısını kullanmayın ve parola olarak da ‘pmapass’ kullanmayın.

Giriş yapma kimlik doğrulaması örneği

Bu örnek Oturumu Açma kimlik doğrulaması kipi tanıtım kullanımı için examples/signon.php kullanır:

<?php
$i = 0;
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']   = 'signon';
$cfg['Servers'][$i]['SignonSession'] = 'SignonSession';
$cfg['Servers'][$i]['SignonURL']   = 'examples/signon.php';

IP adresi sınırlı otomatik oturum açma örneği

Eğer phpMyAdmin’e yerel olarak erişirken otomatik olarak oturum açmayı, uzaktan erişirken bir parola sormasını istiyorsanız, aşağıdaki parçacığı kullanarak başarılı olabilirsiniz:

if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] === '127.0.0.1') {
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
  $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
  $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'yourpassword';
} else {
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
}

Not

Internet üzerinden IP adreslerine dayalı süzme yapmak güvenilir değildir, sadece yerel adres için kullanın.

Birden çok MySQL sunucusu kullanımı için örnek

$cfg['Servers'] kullanarak herhangi bir sayıda sunucuyu yapılandırabilirsiniz, aşağıdaki örnek bunların iki tanesini gösterir:

<?php
$cfg['blowfish_secret'] = 'multiServerExample70518';
// any string of your choice
$i = 0;

$i++; // server 1 :
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['verbose']  = 'no1';
$cfg['Servers'][$i]['host']   = 'localhost';
// more options for #1 ...

$i++; // server 2 :
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['verbose']  = 'no2';
$cfg['Servers'][$i]['host']   = 'remote.host.addr';//or ip:'10.9.8.1'
// this server must allow remote clients, e.g., host 10.9.8.%
// not only in mysql.host but also in the startup configuration
// more options for #2 ...

// end of server sections
$cfg['ServerDefault'] = 0; // to choose the server on startup

// further general options ...

SSL ile Google Bulut SQL

Google Bulut SQL’e bağlamak için şimdilik sertifika doğrulamayı etkisizleştirmeniz gerekir. Bu, örnek adınızla eşleşen CN için sorun olabilen sertifikadan kaynaklanır, ama bir IP adresine bağlanırsınız ve PHP bu ikisini eşleştirmeye çalışır. Doğrulama ile şunun gibi hata iletisi ile sonlandırırsınız:

Peer certificate CN=`api-project-851612429544:pmatest' did not match expected CN=`8.8.8.8'

Uyarı

Etkisizleştirilmiş doğrulama ile trafiğiniz şifrelenir, ancak ortadan gelen saldırılara açık olursunuz.

SSL kullanılarak phpMyAdmin’den Google Bulut SQL’e bağlanmak için istemci ve sunucu sertifikalarını indirin ve phpMyAdmin’e bunları kullanmasını söyleyin:

// IP address of your instance
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '8.8.8.8';
// Use SSL for connection
$cfg['Servers'][$i]['ssl'] = true;
// Client secret key
$cfg['Servers'][$i]['ssl_key'] = '../client-key.pem';
// Client certificate
$cfg['Servers'][$i]['ssl_cert'] = '../client-cert.pem';
// Server certification authority
$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'] = '../server-ca.pem';
// Disable SSL verification (see above note)
$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify'] = false;

SSL ile Amazon RDS Aurora

phpMyAdmin’i SSL kullanarak bir Amazon RDS Aurora MySQL veritabanı örneğine bağlamak için CA sunucu sertifikasını indirin ve phpMyAdmin’e bunu kullanmasını söyleyin:

// Address of your instance
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'replace-me-custer-name.cluster-replace-me-id.replace-me-region.rds.amazonaws.com';
// Use SSL for connection
$cfg['Servers'][$i]['ssl'] = true;
// You need to have the region CA file and the authority CA file (2019 edition CA for example) in the PEM bundle for it to work
$cfg['Servers'][$i]['ssl_ca'] = '../rds-combined-ca-bundle.pem';
// Enable SSL verification
$cfg['Servers'][$i]['ssl_verify'] = true;

hCaptcha kullanarak reCaptcha

$cfg['CaptchaApi'] = 'https://www.hcaptcha.com/1/api.js';
$cfg['CaptchaCsp'] = 'https://hcaptcha.com https://*.hcaptcha.com';
$cfg['CaptchaRequestParam'] = 'h-captcha';
$cfg['CaptchaResponseParam'] = 'h-captcha-response';
$cfg['CaptchaSiteVerifyURL'] = 'https://hcaptcha.com/siteverify';
// This is the secret key from hCaptcha dashboard
$cfg['CaptchaLoginPrivateKey'] = '0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
// This is the site key from hCaptcha dashboard
$cfg['CaptchaLoginPublicKey'] = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxxx';

Ayrıca bkz.

hCaptcha web sitesi